Předchozí 0212 Následující
str. 209

s dvojnásobnou silou, vidíce v tom prospěch nejen státu a národa, ale i svůj vlastní.

Již před více jak 30 lety padla slova o hodině dvanácté, protože se s úžasem pozorovalo, jak všechno, co bylo tak starobylé a svérázné v našem českém životě, přímo kvapem mizelo a přece ještě dnes není pozdě, ještě dnes lze zachytiti mnoho neocenitelných dokumentů pro naši současnou i budoucí kulturu. Tu jest třeba jen uvědomiti si, že liknavostí pášeme veliký hřích na sobě i na našich potomcích a okolnost, že nám nikdo práci přímo neukládá, nezbavuje nás povinnosti ji konati.

F. Cajthaml-Liberté:

Hornické názvosloví z Kladenska a ze severních Čech.

Bývalý horník Václav Červenka, 761etý, který přes padesát roků pracoval v uhelných dolech kladenských a severočeských, na moje vyzvání sepsal staré názvy, v hornictví uhelném užívané a dnes namnoze vlivem novějšího způsobu práce zapomenuté. Jako u všech řemesel, jsou to zkomoleniny slov německých. Bylo by bezúčelno při každém slově uváděti původní jeho tvar německý. Kdo zná německy, najde si vysvětlení sám a kdo německy nezná, nepotřebuje znáti ani původní německé rčení.

Roztřídil jsem látku, Václavem Červenkou zaslanou, podle abecedního pořadí. Místy jsem provedl malé změny slohové, hlavně však jsem hleděl podati vše stručněji. Hornictví v Čechách jest v úpadku. Zanikly slavné báně v Krušnohoří, umírají ještě slavnější doly příbramské, v dolech severočeských a kladenských zahálí přes polovinu hornictva, budoucnost zahalena jest v chmurnou nejistotu. Je tedy na místě, zachytiti dnes aspoň mluvu dělnictva v průmyslu, tak těžce churavém.

Alteman, stariny, vyrúbané plány čili komory a zavalené jalovinou. — Aufprechtovat (Aufprůch), viz heslo šlicovat deku. — Aufšíbr, narážeč. — Ausvaitovati, poddělávati čili rubati pilíř.

Banko. Když sjede vozík s kolejí, má horník banko. Slovo to jest vzato ze hry karet. — Barfl, také fukar, byl přístroj ke hnaní vzduchu do místa (ortu), kde nehořelo světlo. Přístroj ten obsluhoval některý hoch tím způsobem, že točil klikou u osy, na níž byly upevněny čtyři širší lopatky, které byly umístěny v bedně (truhle), z níž byly vedeny širší lutny (větrací roury), sbité ze čtyř prken a omazané hlinou, aby čistý vzduch podle toho také »čistě« působil. — Brábčíh, brabec,


Předchozí   Následující