Předchozí 0220 Následující
str. 217

čovalo, že v hornictví již před dávnými časy trvala směna jen 8 hodin. — Truml (buben).

Uhel se sesouvá, stěny se následkem tlaku bortí. — Urgl, do urgle, viz heslo šlicovat deku.

Vandrák, viz heslo žába. — Vantruty, česky nástěnice, handštryky, einštryky (česky rozpěry), mezi nástěnicemi pevně v celé hloubce šachty vtloukané. Měly udržovati dřevení, aby se stěny nebortily, dále byly na ně upevňovány špůry. Nyní, kdy se vyzdívají, není jich potřebí, neboť se do zdiva zazdí železné rozpěry, na něž se špůry dřevěné upevní; dřevěné špůry by už dávno byly nahrazeny železnými, ale není to možno z toho důvodu, že na železných špůrách by se v případě přetržení lana klec nezachytila. — Veksl, výhybka. — Vele, viz heslo korpus.

— Vercajk, veškeré náčiní, které horník ku práci potřeboval.

— Vetršíd, též vetršajda, přepažená štreka po délce okolo stěny až do ortu (místa, kde se pracuje) mezi stěnou a pažením. Jest obyčejně půl metru široká mezera a zřízena je k tomu účelu, aby zdravý vzduch byl přiváděn ? pracovnímu místu a špatný vzduch odváděn zpět za pažením. — Virúd, viz heslo šlicovat deku. — Vosrcajk, název z Kladenská, vosrkrábl v severních Čechách, jsou vodní stružky. — Vosrkrábl, viz heslo vosrcajk. — Vosrstreka, chodba nižší ostatních chodeb ? účelu přijímání vody při opravách čerpadel.

Zamutovati, oznámiti hornímu úřadu započetí výzkumných prací v místech, která nejsou jinými již »zamutována«. Pokusné práce, prováděné buď vrtáním nebo vyhloubením kolmé šachtičky, zvou se šorf. Majetník kutacího práva (šorfu) nazýval se kverk. Tak se říkalo zvláště podnikatelům menším, hlavně sedlákům. — Závodní inženýr, viz heslo mančaft. — Zouly, spodek, správně česky počva.

Žába, název z Kladenská. Je to klec, která jezdí na kolech svážně (viz heslo bremsa) působením váhy. Je-li totiž vůz prázdný, přetáhne ho váha strčením, vozu plného (vandráka). — Žump, jáma, spojená s vosrštrekou, z níž čerpadla ssají vodu.

H. Landsfeld:

Poznámky ? džbánkařskému nářadí.

(S pěti obrázky.)

Díváme-li se na malovaný džbánkářský výrobek ze století XVIII., rádi bychom věděli, jakým nářadím se vyráběl. Bohužel byla od prvotních odborníků a badatelů opomíjena důležitá výrobní stránka jak moravské, tak i slovenské lidové


Předchozí   Následující