Předchozí 0230 Následující
str. 227

35 kusů, podobloučků 12 kop a 51 kusů. Bělic 8 kop a 1 kus.

Z kaprů cviků a podcviků neprodáno ničeho, nelze nám tudíž obvyklou cenu jejich udati, zato kus velkého braku stál 12 grošů, prostředního braku 9 gr., malého braku 8 gr., vý-mětků 6 gr., výstřelků 5 gr.

Cena štik byla značnější. Hlavní štika stála 1 zlatý, pod-hlavní 48 gr., velký brak 24 gr., prostřední brak 18 gr., malý brak 12 gr., obloučky 8 gr. a podobloučky 5 gr. Bělice stála půl groše. Kapři ze Starého rybníku u Studénky byli, až na velký brak, o groš i více lacinější. Štiky prodávány byly za nezměněnou cenu, obloučky a podobloučky o 1—-2 gr. levněji.

Ze starého rybníku vyloveno bylo kaprů velkého braku 1 kopa a 42 kusů po 12 gr., prostředního braku 4 kopy a 6 kusů po 8 gr., malého braku 13 kop a 30 kusů po 6 gr., výmětků 22 kop a 18 kusů po 5 gr. a výstřelků 17 kop a 41 kusů po 4 gr.

Štik hlavních vyloven 1 kus za 1 zl., podhlavních 6 kusů po 48 gr., velkého braku 9 kusů po 24 gr., prostředního braku 10 kusů po 18 gr., malého braku 2 kopy a 18 kusů po 12 gr., obloučků 8 kop a 14 kusů po 6 gr., podobloučků 10 kop a 30 kusů po 5 a půl gr. Celkem 30 kop.

Z Paskovských tří rybníků vyloveno kaprů výmětků 7 kop a 12 kusů po 4 gr., výstřelků 66 kop po 6 gr., břicháčů 11 kop a 8 kusů po 4 gr. Štik podhlavních 4 kusy po 48 gr., velkého braku 8 kusů po 25 gr., prostředního braku 8 kusů po 20 gr., malého braku 43 kusy po 15 gr., obloučků 35 kusů po 8 gr., podobloučků 9 kop a 39 kusů po 5 gr. Celkem 11 kop a 17 kusů. Celý lov vynesl za 396 kop a 32 kusů dohromady 2752 zl. 55 gr. Jistě pěkný výtěžek a za dnešních poměrů až závidění hodný. Avšak pan Václav Bruntálský z Vrbna nevalně hospodařil a dobře že nehospodařil dlouho. Dokonal brzo pouť pestrého a dobrodružného života svého u věrného přítele hraběte de Portia v Benátkách dne 25. července 1649 a pohřben jest v městě Padua, v kostele sv. Antonína.

Čeněk Zíbrt:

Outrata o svadbě dcery Vavákovy Kateřiny s Václavem Vomáčkou v Nučicích roku 1786 dne 28. ledna.

Podávám drobnomalbu otce Vaváka, když r. 1786 vdával dceru Kateřinu do Nučic, na základě záznamů Vaváko-vých, zachráněných před zkázou od malíře Lad. Nováka a jeho choti z Vavákova příbuzenstva. Zmínil jsem se již o všech těch


Předchozí   Následující