Předchozí 0236 Následující
str. 233

3. Dvakrát pět, píše se deset, zlostná se chtívá až věšet; dvakrát deset činí dvacet, takovou těžko obracet.

4. Třikrát deset dělá třicet, která nechce muže slyšet, čty-rykrát deset čtyřicet, kdyby ji hladil, bouří přec.

5. Pětkrát deset je padesát, jak by mohlo srdce plesat, šestkrát deset jest šedesát, kdyby chtěla zlosti přestat.

6. Sedmkrát počítejme a všudy se vyptávejme, osmdesát když řekneme, ještě nic nenalezneme.

7. Devadesát se již píše, ba nikde nic neblýští se; desetkrát deset, sto sázím, ještě žádnou nenacházím.

8. Desetkrát sto, to jest tisíc, našel jsem jednu a nic víc; což pak jen jednu z tisíce, jen tu jednu a nic více.

9. Kdyť bejvaly dobré ženy, ale ty jsou dávno v zemi. Já mnoho dobrých ještě znám, pozdrav je všecky Pán Bůh sám! ...«

Drobné články.

Zdena Hochová-Brožíková:

Špejchary na obilí roku 1788.

Na Táborskú dodnes na vesnicích, obyčejně za vsí, stojí vysoká budova, vystavěná pečlivě z kamene, s nízkými okénky a malými skleněnými tabulemi. Dnes málo kdo ví, proč byly úředně zbudovány roku 1788 špejchary pro poddané, pro venkovský lid. Měli v nich společnou zálohu obilí pro zimní a jarní setbu, nebo kdyby přišly neúrody, kroupy, povodeň. S vědomím krajských úřadů polehčilo se poddaným. Směli ze složených platů v pokladnicích levně obilí nakoupiti podle daných řádů. Bylo uloženo čtvero obilí, jako záloha: pšenice, žito, ječmen, oves.

Kde byly staré, už opuštěné hrady, zámky, zavřené kostely, kaple, prázdné kláštery, bez velikého nákladu byly předělány na »sejpky«. Kde nebyla podobná stavení, zbudovali si poddaní nové vlastní sýpky, vždy na místě suchém a bezpečném před ohněm. Z obecních lesů poddaní směli vzíti, čeho bylo třeba. Všichni zúčastnili se při práci, napomáhali vlastní rukou i potahem.

Překvapí, jaký byl pořádek ve všem, jak byly upraveny »kontribuční kasy«, jak rychtáři prodávali a kupovali písemně obilí, jak ustanovené úroky z půjček platili ? ? revisi posílali zemské »buchhalterii«.

Dnes již jsou bývalé špejchary zbytečné. Staré špejchary bývají upravovány jako příbytky »špitálské« nebo libovolně zapůjčovány, nebo prodávány.


Předchozí   Následující