Předchozí 0291 Následující
str. 288

na prach. Dříve než jdeš síti, promíchej ten prach s obilím a obilí ještě prosyp košilí malého dítěte.

Chodí-li ti vrabci na obilí a dělají-li ti tam škodu, můžeš je odtamtud odvésti tímto způsobem: Na Velký pátek v noci jdi do lesa, nařezej tam devatero dříví a hleď, abys byl s ním do slunce východu doma. Dělají-li ti vrabci škodu, vezmi těch devět kousků dříví, jdi na to pole, do tří rohů zastrč po třech dřívkách a čtvrtým rohem vyjdi z pole ven. Potom můžeš jíti,

J. Tykač:

Ukázky jarmarečních historických písniček.

1. Nová píseň o náramném sněhu v Ruské zemi a o strašném ohni v Moskavě, kdežto nynějšího roku 1838 tak mnoho sněhu napadlo. (Poslechněte, ó křesťané, atd.)

1. Poslechněte, ó křesťané, jak se dotkla ruka Páně, to Ruské země přetěžce, sněhem, ohněm převelice.

2. Jeden tisíc a osm set od umučení Páně jest třicátým osmým se stalo, přes dva sáhy sněhu bylo.

3. Sám ruský císař pán, vyjel, aby ten sníh hrozný viděl, však nic ujeti nemohli, byli by v něm zahynuli.

4. Na to jest tak silně mrzlo, že ptactvo z oblak padalo, z malých domů mnoho lidí, pro sníh se dostat nemohli.

5. Na to pak druhé neštěstí, přišlo v únoru měsíci, hlavní město v Ruské zemi, v prach a popel obrácený.

6. Město Moskva v ruské zemi jest velké, kde císař bydlí, vyšel oheň ? půlnoci as, když lidé spěj v nejhorší čas.

7. To město z dřeva stavěný, tak byl oheň přenáramný, lidé z domu vybíhali, z většího dílu v košili.

8. Neb jak kdo spal, tak ven musel, když nad sebou oheň viděl, mnohý byl rád, když bos ušel, aby jen shořet nemusel.

9. Však co mu to platné bylo, venku přenáramně mrzlo, kdo vyběhl bos, byl nešťastný, neb zmrzl za okamžení.

10. Matky dítky vynášely, do sněhu je položily, než se po druhé vrátily, děti již pomrzlé byly.

11. V té žalosti převeliký, počaly si naříkati, nevědouc, co si počíti, chtěly do ohně skákati.

12. Vojáci lid pobízeli chtíc, aby oheň hasili, voda se nedostávala, všude zamrzlá byla.

13. Tři hodiny netrvalo, celé město v ohni stálo, nic platné bránit nebylo, neb hrozné povětří bylo.


Předchozí   Následující