Předchozí 0317 Následující
str. 314

mená si komu, kdy a s kým byl za kmotra. Pětkrát jako svobodný a pětkrát jako hospodář. Kmotři byli tenkráte obyčejně tři, dva stejného pohlaví a třetí druhého. O dětech nikdy nezapomíná poznamenati planetu. Na př. »V roce 1708 dne 20. äprýli narodila se Anna na znamení skopce, v pátek, když začalo svítat, na docházení měsíce. Večír ten den zase nastával novey měsíc. V neděli se křtila. Kmotra jí byla Alžbeta, céra Marka Zavorala a Alžbeta manželka Matouše Urbánka, kmotr Šimon Koukal, všickni z Lezníka byli. Bůh rač jí moudrostí a rozumem obdařiti.«

Jeho »poznamenání proti všelijakým nemocem a pádů m« nese také ještě ráz 16. století, ale pověr již přibývá. (Sešitku zachovalo se jen 6 lístků.) Na př.: Kdo má v domě myši, malí i německý, na svatýho Jana, dřiv než slunce výde, natrhej ? a p r a t í. Musí ho trhat nahej a ne holou rukou, musí si vobalit ruku šatou. A v Novou neděli, Novej pondělek, Novej auterek, dřív než slunce výde, kuř tím kapratím po domě, nebo v stodole; jestli v ní sau, teda je s pomoci boží vybudeš, nebude se žádná v tom domě držeti, ani hrubě malí myši. 1719.«

»Na svatýho Filipa Jakuba, dřív než slunce výde, utrhni třikrát mateří doušky, ne holou rukou, dej ji do šaty, a když budeš vobilí do stodoly vozit, hned jak první snop do stodoly dáš, vlož. 1717.«

Většina těch poznamenaní je datována a tudíž si je zapisoval, jak je slyšel, za rok zapsal jedno, dvě, také nic po několik let. Počína psáti roku 1706.

Přitužení poddanství ubralo lidu volný čas a domáci vzdelaní je horší a těch, kteří psát uměli, ubývá, ubývá čtenářů a po Sedmileté válce vyhlíží to v obecních knihách a na listinách jako na hřbitově, samý křížek! Od té doby opět literní umění zase zvolna se šíří, ale pověry zůstávají, jen ty nejnesmyslnější se neopakují tak často po různých zápiskách.

Emil Hula (Modra, Slovensko):

25 slovenských lidových písní z okolí Košic (Barca).

19. Nehodz do nas, Mišu!

(Dokončení.) @P@19. Nehodz do nas, Mišu!
Předchozí   Následující