Předchozí 0320 Následující
str. 317

2. Nielem že me hřešila, ale me i vybila, že ja mladé dzivče, frajera mne netreba!

Nebula ja veselá = nebyla já veselá; hřešila == plísnila, hubovala; nielem = nejen.

24. Pred našima dzverma ...2. Pred našima dzverma nehutorce ženy, bo ja ver dono-šim svoj venek želeny!

Hutorely = čvaňhaly, žvanily; venek == vínek.

. Hej, kelemeš ...2. [ :Bo ja dobrá gazdina,: ] [ :rada hodzim do mlyna.: ]

3. [ :A zo mlyna do domu,:] [ :navarim ci gombodu!:]

4. [:Gombody še najeme,:] [ :ľubovac še budzeme.:] Kelemešt (maď.) = váhavý; ked me ľúbiš = když mne miluješ; vež (vez) = vezmi; gazdina = hospodyně; hodzim = chodím; gomboda = povidla.

Ant. Horsák:

Změny slováckého kroje „kunovského" od konce 18. stol.

Málo zpráv se nám dochovalo, z nichž bychom si mohli učiniti jasnou představu o slováckém kroji v dobách starých. Z památek, jež se dochovaly, ať již jsou to památky písemné nebo jakéhokoli jiného druhu, rovněž z vypravování


Předchozí   Následující