Předchozí 0349 Následující
str. 346
Vil. Janota (Opava).

Nová píseň aneb Strašlivý příběh k vejstraze přílišným tanečníkům.

V Těšíně. 1. Poslechněte vlastencové co vám budu zpívati, smutný a truchlivý příběh chci vám všem oznámiti, obzvláště mládenci a panny, z toho příklad vemte, tu přežalostnou novinu, často si rozvažujte. — 2. Slyšte, co se přitrefilo to u Rejna Kolína, jest dědina na silnici, při ní hospoda nová, muziku jsou v ní drželi, všecko veselí byli, ten den právě před adventem, ten zlý skutek spáchali. — 3. Dvanáct hodin uhodilo, hospodský pán nařidí, všecky tance a muziky, docela jím zapoví, tu začali zlořečiti, tuplpolku až do rána musíme tancovati. — 4. Však na žádný způsob nemohu tohoto obdržet, muzikanti ti nesměli tu polku jim hráti, jedním hlasem všickni stejně, počali žertovati, aby čerti z pekla přišli, že jim musej zahráti. — 5. Na jejich rouhavé řeči, muzikanti před hospodou na place polku jim hráli, šest pánů hned ven vyběhli, a tancovat začali, ostatní přítomní lidi ti se na ně dívali. — 6. Ach to jest byl přežalostný a neveselý tanec, který trval přes ošum dní, a neměl žádný konec, ten jeden par hned první den, svého ducha vypustil, komu ale svoji duši, sám Pán Bůh ví poručil. — 7. Těm ostatním pěti párům nepřestali hráti, museli jak ti jiní, v tom tanci zahynouti, ach to bylo přežalostné na ně tam patření, když jim slze přes obličej z krve dolu kapaly. —

8. V celé okolní krajině dostali nařízení, všechny mládenci a panny tam přijíti museli, aby si z nich příklad vzali všech žertů zanechali, dni adventní aneb postní tance se vystříhali. —

9. Žádný jím nemoh' pomocti, až všecky zahynuli, muzikanti devátou noc, zas se všickni zmízejí, žádný neví, odkud byli, aneb odkuď tam přišli, že tak tanečne mládence a panny si vynašli. — 10. Všickni mládenci a panny, dejte se na pokání, nevyhledávejte tance, které v Čechách nebyly, Bůh se na to tuze hněvá, to nám dal všem ? vejstraze, abyste se polepšili, neb jest rozhněván tuze.

Čeněk Zíbrt:

Archanděla Michala zázračné psaní.

Frant. Berger v Litomyšli vydal rozmanitá »Domácí požehnání«. Vedle jiných obvyklých proseb ? svatým, byla vydána od Bergra zvláštní a neobvyklá modlitba ? archandělu Michalovi.

Jeho »Zázračné psaní« vydáno tiskem v Litomyšli r. 1848, formát foliový. Tištěno švabachem. Uprostřed obrázek: Po-


Předchozí   Následující