Předchozí 0027 Následující
str. 26

SMĚRNICE PRO SPOLUPRACOVNÍKY NÁRODOPISNÉHO SOUPISU

Hlavní skupiny, na které se každý díl soupisu dělí, jsou:

KRAJ, JEHO PŘÍRODNÍ RÁZ A DĚJINY OSÍDLENÍ. OBYVATELSTVO. JEHO FYSICKÝ CHARAKTER. NÁŘEČÍ.

HMOTNÁ KULTURA LIDU:

Osada. — Obydlí a hospodářské budovy. — Zaměstnání

lidu a jeho nářadí. — Oblek lidu. — Strava lidu. —

Výtvarné umění lidové.

SOCIÁLNÍ KULTURA LIDU:

Život v rodině a obci. — Zvyky a pověry.

DUCHOVNI KULTURA LIDU:

Názory na přírodu a svět. — Lidové léčení. — Pověsti,

legendy, pohádky a povídky. — Divadelní hry. —

Říkadla, hádanky, přísloví, hry. — Lidové písně. —

Hudba a tanec.

KRAJ, JEHO PŘÍRODNÍ RÁZ A DĚJINY OSÍDLENÍ.

Jako úvod vymezí se rozloha popisovaného kraje a odůvodní se jeho ohraničení, proč tvoří uvedené území celek. Vytkne se jeho poloha v zemi, jeho rozsah a určí se hranice, nejdříve přirozené, dále i hranice národopisné a konečně hranice administrativních celků v minulosti i přítomnosti, jako jsou na př. hranice bý-


Předchozí   Následující