Předchozí 0044 Následující
str. 43

Naznačte v přehledu, jak se měnil oděv v různých dobách a popište, jak se obléká lid dnes. Jaký je rozdíl v rozličných oblastech kraje. Vytkněte rozdíly, jaké přísluší různým třídám společenským a majetkovým. Kolik kusů jednotlivých součástí mají ve svém majetku zámožní a kolik chudí?

Připojte úvahu o vlivech, které v kraji působily na vývoj oděvu (resp. kroje), které vývoj nebo jeho zánik uspíšily, které působily konservativně a odkud přicházely.

STRAVA LIDU.

Načrtněte obraz, jak se lid stravuje během celého dne, v kterých denních dobách požívá jídel a jakých. Vypište seznam pokrmů a nápojů, kterých požívá během různých denních dob („jídelní lístky"), zjistěte rozdíly, které nastávají v různých obdobích roku, a to u různých stavů podle zaměstnání i vzhledem k majetnosti (na př. u sedláků, domkářů, řemeslníků, dělníků zemědělských i továrních a j.). Odhadněte množství spotřebovaných pokrmů a nápojů u týchž tříd. Kromě současné doby hleďte i k starším poměrům a snažte se vyzvědět co nejvíce o životě v různých časových obdobích minulosti.

Popište, jak se stravuje lid a jak se hostí za zvláštních příležitostí: o výročních svátcích, při slavnostních příležitostech (křtinách, svatbách, pohřbech, o pouti, posvícení a pod.). Jak se stravují lidé na cestách, na poutích a pod.? Pokud dodržují posty v různých postních dnech a obdobích?

Popište všechny pokrmy a nápoje, které lid zná, každodenní i sváteční a jejich přípravu. V čem jsou připravovány a jak je nazýván způsob přípravy? Jak a na čem se pokrmy podávají? Jaké mouky se užívá k různým pokrmům? Popište přípravu a pečení chleba.


Předchozí   Následující