Předchozí 0050 Následující
str. 49

Popište práci, spojenou s chovem různých druhů dobytka (tažného, dojného a krmného) během celého roku. Popište druhy pastvin nyní a dříve a porovnejte rozlohu pastvin nyní a za starých časů. Zjistěte, komu pastviny patřívaly a kdo měl právo na nich pásti. Popište dobu a způsob pasení různých druhů dobytka a v různých okrscích kraje: zda se jednotlivé druhy dobytka (koně, hovězí dobytek, vepřový dobytek, ovce a j.) pasou společně za dohledu obecních pastýřů, nebo je vyhánějí rozděleně pasáci jednotlivých hospodářů; zda se pase po celé léto od jara nebo jen v určitých obdobích roku (na podzim) a jaký je postup u různych druhů dobytka, zejména dojnic a jaloviny? Jak se postupuje v různých obdobích roku, na př. před sv. Jiří, po žních a otavách, po zámrazu? Popište, kdo pase který dobytek a jak si počíná při vyhánění i pastvě? Jaké předměty patří k ústroji pastýřů (hůl, trouba atd.), jak se baví pasáci na pastvě? Na Slovensku věnujte bedlivou pozornost pasení v horách, době, kdy se pase, jaké jsou pastviny, jak jsou střídány a jak se zachází s ovcemi i skotem.

Vyličte způsob krmení a napájení v létě i v zimě a druhy krmiva a pití dnes i za starých dob. Popište zařízení chlévů, jesle a žlaby (koryta), podlahu nebo dlažbu v chlévě a odtok, způsob oddělení jednotlivých ,,stání" a uvázání dobytka a j.

Jak se postupuje při plemenění a které druhy se párují? Jakých ras se užívá k plemenitbě a kdo je majitelem? Dbá se dobrého rodu i u koz a ovcí? Jak se stará obec (resp. starosta) nebo hospodáři o plemenný dobytek? Jakých názvů užívá lid o páření, rození a mláďatech? (Na př. kráva se „běhá" a telí.) Zjistěte, jak se zachází s dobytkem před vylíhnutím mláděte a po něm? Jak se zachází s malými telaty, hříbaty, selaty atd., čím se přikrmují, kdy se odstavují? Jak se dobytek


Předchozí   Následující