Předchozí 0052 Následující
str. 51

a hlídá? Jak a čím je krmí? Jak se postupuje při jejich plemenění, nasazování, líhnutí a vzrůstu mladých? Jak se zužitkují: škubáním peří, výkrmem, prodejem nebo jinak? Jak nazývá lid jejich hlasy, plemenění, mláďata, jak je volá a zahání? Jaké nemoci se vyskytují? Zodpovězte vůbec tytéž otázky, které byly položeny v odstavci o chovu dobytka.

Totéž uveďte o holubech, o králících a jiných zvířatech doma chovaných. Přiřaďte i údaje o psech, kočkách a jiných domácích živočiších.

Včelařství.

Vyznačte, jak je pěstování včel oblíbeno, jsou-li podmínky v kraji pro včelařství výhodné nebo nevýhodné, a jaký užitek přináší jejich pěstování. Pěstují rolníci včely všeobecně anebo jenom včelaři? Podepřete veškerá udání statistickými daty. Podejte stručné dějiny včelařství v kraji a naznačte, rozvíjí-li se. Popište práce, spojené s chovem včel, včelín i úly a veškero včelařské nářadí z dob starších i nynějších. Jakých úlů se užívá? (Špalků, pletených a pod.? Na dílo teplé nebo studené? Užívá se umělých plástů?) Jak se opatřují úly v zimě? Jak často se med stáčí a jak? Jakým způsobem se zužitkuje med a vosk? Jaké druhy včel jsou v oblibě? Jaká je nosnost včel a rojivost? Jak se roje zastavují a chytají? Jaké včelí nemoci lid zná a jak je léčí? (Podrobněji v kapitole o léčení.)

Rybářství.

V jakých vodách se chovají a loví ryby (v řekách, rybnících atd.) a v jakém množství? Komu patří ony vody, v jakém rozsahu a v jakém jsou stavu? (Zarostlé, volné, pěstované atd.) Jak jsou zařízeny rybníky? Pěstují se ryby racionálně, jaké druhy a jaký přinášejí


Předchozí   Následující