Předchozí 0065 Následující
str. 64

v kraji? Na př. jaké jsou názory na posunutí meze? Jak jsou oddělena pole a jak jsou označeny jejich hranice? Přehlížejí se někdy? Kdo rozhoduje v případě posunutí mezníku, kdo a jak trestá vinníka a jak je hrazena škoda? Kdo rozhoduje o užívání objektů, patřících dvěma vlastníkům (na př. stromy v mezi) a jak? Způsobí-li dobytek škodu, jaká práva patří poškozenému? Může dobytče zajmout, drůbež zabít? Kdo soudí v takových přích a jak se hradí škoda?

Vyskytují se v kraji častěji krádeže? Jaké, kdo je páše a jak na ně lid pohlíží? Co se činí s nalezenými předměty, bývají vráceny? Jak soudí lid o krádeži u bohatých lidí? Jak pohlíží lid na pych na panském majetku (na př. v lese, ve vodě a j.) ? Jak pohlížejí lidé na různé přečiny a tresty?

Povšimněte si, jaký je vzájemný poměr mezi jednotlivými obcemi. Škádlí se navzájem a čím? Jaký je původ posměšků? Jsou některé obce zvláště chválené anebo jsou naopak postaveny na pranýř veřejného mínění? Naznačte, jak se zevně projevuje poměr k takovým obcím: boji pasáků nebo i dospělé chasy (u muzik), tím, že se mladíci vyhýbají nevěstám z oněch obcí a sedláci čeledi nebo je naopak vyhledávají a pod.

LIDOVÉ OBYČEJE.

Kapitola o zvycích patří mezi důležité a zajímavé části soupisu a bude jistě obsáhlá. V těchto stručných směrnicích můžeme se však dotknout jen hlavních Téci a poukázat jen na nejdůležitější body a odstavce. Při zjišťování zvyků dozví se více ten, kdo sám ovládá látku a dovede se vyptávat na variace zvyků, dovede totiž svými otázkami přimět vyprávěče, aby prozradil co nejvíce paralel a podrobností. Lidé, kteří podávají sběratelům informace o zvycích, sami ani při dobré vůli nevzpomenou mnoha důležitých obyčejů a detailů


Předchozí   Následující