Předchozí 0067 Následující
str. 66

lehký, dítě bylo hezké a dosáhlo v životě štěstí? Jaké práce smí matka konat, jaké pokrmy se doporučují, čeho nesmí konat? Podle čeho se soudí na dobu narození? Jak se postupuje při porodu a kde se děje? Kdo pomáhá rodičce a jak se nazývá? Kdy přichází k rodičce a jak dlouho ji ošetřuje? Zaznamenejte zvláště starší, tradiční způsoby. Jaké prostředky přirozené i kouzelné ulehčují porod? Co činí lidé v případě těžkého porodu? Jak se opatří novorozeně i matka při porodu i po něm? Co činí lidé s dítětem po narození a z jakých důvodů? (Kladou na zem, udeří lehce atd.) Co činí, aby bylo hezké a šťastné? (Důležitá je na př. první koupel.) Z jakých známek prorokují jeho další osud? Jak a kdy přijímá dítě otec, rodina a ostatní příbuzní nebo i obec? Co činí babka s „lůžkem"? Sází se dítěti stromek?

Jak je opatřena matka i dítě v šestinedělí, jak je upraveno lože? Ležívala šestinedělka za plachtou v koutě? Jaké pokrmy se sestinedělce předkládají? Jakými prostředky se chrání matka i dítě před určením a zlou mocí, které předměty na př. se k nim kladou? Čeho se musí šestinedělka varovat? Jak dlouho rodička leží, od jakých prací se šetří a pokud? Jak se chovají kmotry, sousedky a rodina, čím přispívají? Kdo nosí darem „do kouta" jídla? Jaká, v čem a kdy? Jaké jsou úkoly a odměny báby?

Kdy se koná křest a úvod? Podle jakých ohledů se vybírá jméno? (Tají se?) Kdo jsou kmotry, kolik je kmotrů a kdo je o kmotrovství žádá? Jaké dávají křestní dary? Jaké zvyky se zachovávají na cestě ke křtu a po návratu? Jaké zvyky se konají při úvodu? (Očišťuje se na př. žena a dítě obřadním umýváním, překročuje určité předměty a pod.?) Kdo doprovází ženu k úvodu? Pořádá se pohoštění po křtu a po úvodě? Jaké a kdo se ho zúčastní? Kdy se dítě odstavuje a jaké zvyky provázejí odstavení?


Předchozí   Následující