Předchozí 0068 Následující
str. 67

Popište výchovu nemluvněte a malých dětí. Jak se zavíjelo, chovalo, kolébalo, jak se krmilo? Co se doporučuje činit, aby dítě rychle běhalo a mluvilo? Které úkony se mají zachovávati, aby dítě prospívalo, a které se nesmějí konat, aby ho nestihlo neštěstí? (Na př. nesmí se mu vlasy do roka stříhat, nesmí na déšť, na košilku se nesmí měřit, musí být ušita na jedno posezení atd.) Kdo opatruje malé děti? Sourozenci? Jak jsou děti oblékány? (Kdy dostávají šaty, hoši kalhotky?) Jaké jsou povinnosti kmotrů? Dávají i později dětem dárky? Navštěvují je kmotřenci a kdy?

Svatba.

Svatebním zvykům byla až dosud věnována značná pozornost, bohužel povětšině se dbalo hlavně různých vinšů a svatebních řečí tlampačů a družbu, které máji pro národopis daleko menší význam než samy obyčeje. Svatební řeči, prostoupené příklady z bible, byly opisovány z knížek, mezi nimiž největšího vlivu dosáhla sbírka svatebních řečí rychtáře Vaváka z Milčic. Pátrejte po starých svatebních obřadech, ale dlouhé vinše a řeči oddělte od vlastních zvyků, porovnejte jejich znění, jak je zachovali různí družbové v kraji, a připojte v přehledu teprve na konci stati nebo prostě od-kažte na jejich tištěné předlohy. V různých okrscích nezachovávaly se všechny obyčeje stejně a v stejném bohatství. Při popisu obřadů poukažte vždy, které se konaly všeobecně, které jen v některých místech anebo kdy vymizely. Písně a krátké proslovy, které se pojí k jednotlivým obřadům, uveďte v souvislosti s nimi. Na ostatní písně a vinše poukažte na konci stati. Povaha svatby přináší s sebou zvyky a žerty leckdy volnějšího lascivnějšího rázu. V odborném vědeckém díle mají i takové zvyky a názory své místo a nevynechávejte jich, neboť bývají národopisně důležité.


Předchozí   Následující