Předchozí 0069 Následující
str. 68

Všímejte si již počátku před svatbou a popište, jakým způsobem se umlouval sňatek. Kdo konal první výzvědné návštěvy, zda rodina bude se sňatkem souhlasit? Kdo se zúčastnil oficielních námluv, jaké zvyky se při nich zachovávaly? (Na př. obřadné seznamování nevěsty a ženicha, souhlas nevěsty rukoudáním, vzájemné dary a pod.) Přijímala nevěsta peníze při námluvách? Kdy se umlouvaly otázky věna a kým?

Jaký byl poměr snoubenců od té doby, kdy navštěvoval ženich nevěstu a jaké byly jejich styky? Kdy se konaly ohlášky a svatba? Které osoby tvořily svatební družinu nevěsty a ženicha a jaké byly jejich úkoly a odznaky? Kdo zval na svatbu a jakým způsobem? Dostávali snoubenci, zvláště nevěsta, dary před svatbou? Jaké zvyky se konaly v předvečer svatby? Ubíral se ženich s družinou pro nevěstu před oddavkami? Jaké zvyky provázely jeho přijetí (zavřené dveře, a pod.). odevzdání nevěsty a loučení? Popište cestu na oddav-ky a zpět, po případě pohoštění a tance v hospodě. Kde se konala hostina po oddavkách a jaké zvyky ji provázely? (Kde seděli novomanželé, jak se chovali při jídle, kdo nosil jídla na stůl, kdo pronášel přípitky a přání, na jakém nádobí se jedlo, jaká jídla, jaké nápoje?) Sypali hosti na novomanžele zrní, kladli jim do klína chlapečka a pod? Dostávala nevěsta při hostině dary (na kolébku a pod.) a vybíralo se na kuchařky? Rozdával se obřadní svatební koláč, jaký a kým? Tančila nevěsta o svatbě a s kým? Jaké zvyky provázely odevzdání nevěsty ženichovi? (Na př. musil ji poznat, vykoupit atd.) Kdy byla nevěsta čepena a za jakých obyčejů a písní? Kým? Byli manželé odváděni slavnostně do komory a ukládání na lože?. Kdy? Jaké zvyky provázely jejich odvádění a ulehnutí? (Nevěsta zouvala manžela atd.) Jaké zvyky zachovávali manželé následujícího rána? (Obřadné přinášení vody a pod.) Kdy odcházela nevěsta do ženichova domu, téhož ve-


Předchozí   Následující