Předchozí 0070 Následující
str. 69

čera, druhého dne nebo později? Jaké zvyky provázely cestu do ženichova domu? Jak byla přijata v novém domově? (Medem, chlebem a pod.) Jaké zvyky musila zachovávat při vstupu do nového domova? (Pohlédnout do komína, obejít nebo políbit stůl, dotknout se peci a pod.) Přinesla dary novým příbuzným? Jaké zvyky se konaly druhého dne svatby a následující? Přestrojovali se svatebčané? Konali průvody nebo různé hry? Konaly se další hostiny a kde? Jak dlouho trvala svatba a jaká byla při ní vydání (ovšem se zřetelem na bohaté a chudé)? Čím přispěli zvaní? Vybírala nevěsta před svatbou nebo po ní dary ve vsi? Kdy se stěhovala nevěstina výbava a jak? Směla nevěsta po svatbě vycházet z domu? Komu platila první její návštěva a kdy? Jaké byly dozvuky svatby?*)

Úmrtí a pohřeb.

Úvodem k popisu zvyků může býti úvaha, jak přijímá lid nemoc i smrt, jak se chystají lidé na smrt (připravují si na př. oblek a j.) a jak se chovají lidé k nemocnému (navštěvují-li ho, tají před ním nebezpečí nebo o něm mluví otevřeně a pod.).

Může se úmrtí, podle lidového názoru, ulehčiti a jak? Kde má nemocný zemřít? Kladou ho na zem, na slámu a pod? Jak se chovají příbuzní při úmrtí a po něm? (Otevrou okna, zapálí svíčku a j.) Jak se zvoní umíráčkem různým osobám a komu. je úmrtí oznamováno? Jak je upravena mrtvola, kde uložena a které předměty se k ní kladou na máry i do rakve? (Na př. peníz, chléb, fajfka, šestinedělce hrneček, nitě a pod.) Čiňte vždy rozdíl mezi dětmi, svobodnými a ženatými, mimo to i s ohledem na pohlaví a zámožnost. Konají se


*) Otázky jsou kladeny s ohledem na svatební obyčeje, zachované hlavně v Čechách a na Moravě. Na Slovensku se obyčeje mnohdy lišily, zejména v postupu.

Předchozí   Následující