Předchozí 0071 Následující
str. 70

u mrtvoly modlitby nebo i hry (v karty nebo s přestrojením spojené a j.), kdy a jak dlouho? Jaké obyčeje se zachovávají při zabíjení a vynášení rakve z domu? (Na př. klepe se rakví na práh, obracejí se stolice, vylévá se voda a j.)

Jak se dopravuje rakev na hřbitov? (Starobylý způsob je vézti ji na saních.) Jak je sestaven pohřební průvod? Jak se nazývá pohřeb svobodných (veselka?) a kdo nese rakev? Kteří účastníci provázejí rakev svobodného mládence a dívky a jak jsou ustrojeni? Pro-vázívá pohřby hudba? Loučí se někdo s mrtvým nebo jeho jménem doma nebo na hřbitově? (Na př. syn. kantor nebo kněz.) Je mrtvý oplakáván veřejně a hlasitě? (V některých krajích byly najímány po starodávném způsobu „plačky".) Jaké obyčeje se konají na hřbitově? Kladou se některé předměty do hrobu nebo na hrob nebo se rozdávají? (Na př. chléb.) Jaké obyčeje se zachovávají po pohřbu? Jdou hosté do hospody a tančí? Podává se hostům pohoštění, kde a jaké? Jaké obyčeje se zachovávají po návratu s pohřbu? (Na př. pozůstalí si myjí ruce a j.)

Věří lidé v ničivou moc umrlčí vody, šatu mrtvého, slámy z postele, třísky z rakve, vůbec věcí, které přišly s mrtvolou ve styk? K čemu jich užívají? (Na př. na ochranu proti ptákům, myším a j. nebo ke škodě druhých.) Věří se v návrat zasnulých?

Jak bývají upravovány a zdobeny hroby? Kdy navštěvují pozůstalí hroby a jak je zdobí? Jak a kdy uctívají památku zesnulých? Jak dlouho trvá doba smutku a jak se projevuje?

Jiné obyčeje rodinné.

Zmiňte se o oslavě narozenin a jmenin, pokud se vyznačují charakteristickými znaky, dále o slavnosti prvního přijímání a biřmování. Oslavují se stříbrná a zlatá svatba?


Předchozí   Následující