Předchozí 0072 Následující
str. 71

Obyčeje společenské.

Všímejte si, jak se sdružuje mládež a jakými obyčeji je provázeno přijetí mladíka nebo dívky mezi dospělou chasu. Musí se vyplatit? Existují sdružení mládeže, zvláště hochů, buď trvalá nebo alespoň na čas uzavíraná, na př. o masopustě nebo na hody? Jaký je jejich účel a jak se projevují? (Na př. hoch, který není přijat, nesmí u muziky tančit.) Mají tato sdružení své vedoucí, na př. stárky?

Naznačte, jak se ucházejí hoši o děvčata a kdy za nimi přicházejí? Jak se nazývají návštěvy hochů, kde se konají, jak se při nich mládež baví a chová? Kdy jsou pořádány zábavy (muziky), kým a jak jsou nazývány? Jaké obyčeje provázejí tanec a zábavy mládeže při různých příležitostech? Jak se slaví odvody a jak se chovají odvedenci?

Uveďte, zda pořádají lidé dračky, přástky a jiné besedy a kdo se zúčastní. Jak si účastníci počínají, jak se baví a jak se hostí? Jak bývá slaveno jejich ukončení? Které práce se slavnostně končí? Na př. dotření lnu, dodrání a j. Která posvícení se v kraji slaví a jakým způsobem? Popište charakteristické rysy poutí: kam se podnikají pouti a kdy, jak jsou navštěvovány, podnikají se společně nebo se na ně vypravují jenom jednotlivci odděleně? Jaké obyčeje se zachovávají při pořádání procesí a na pouti samé? (Obětování vo-tivních darů, konání modliteb podle přání známých, přinášení dárků domácím atd.)

Které trhy a jarmarky jsou pořádány v kraji? Které jsou zvláště významné a proč? Vyznačte charakteristické rysy života na jarmarcích. Jaké jiné lidové slavnosti bývají v kraji slaveny a jaký je jejich význam v národopisném ohledu?


Předchozí   Následující