Předchozí 0073 Následující
str. 72

@S@Právní obyčeje.

Některé právní zásady byly již přiřazeny do kapitoly o obecním zřízení a životě rodiny. V tomto odstavci budiž zdůrazněna vnější stránka právních úkonů a některé názory lidu, zejména pokud nebyly uvedeny již dříve.

Jakými obyčeji je provázeno přehlížení hranic a mezníků? Jaké zvyky se zachovávají při půjčce a výměně? Stačí dané slovo nebo jsou přítomní svědkové atd.? Jaké bývají lhůty ke splacení dluhu a jaké úroky? Jakým způsobem se konají (nebo konaly) sliby a přísahy? Jak se lid klne? Jak bývá hledán vinník? Jak pohlíží lid na pomstu? Jak se lidé smiřují?

Sem možno přiřaditi popis starého počítání a měr, na př. na vruby a j.

Zvyky při půjčce, prodeji a koupi.

Které věci se nemají půjčovat vůbec (na př. ostré předměty)? V které dny a při jakých příležitostech lidé neradi půjčují něco z domu? (Na př. na Velký pátek, po západu slunce, v den setí, v den narození atd.) Co činí, aby s půjčenou věcí nebyly konány čáry? (Do mléka se sype soli a pod.)

Jaké úkony předcházejí odchod na trh? (Za dobytkem se sype smetí, zavrou se dveře a j.) Co činí lidé, aby s prodávanou věcí neodešel všechen zdar? (Z obilí se ubere hrst, dobytčeti se ustřihne chlupů a pod.) Jaké zvyky se dodržují při uzavření koupě? (Stisknou se ruce, lidé nebo věci se otáčejí a j.) Co činí prodávající s přijatými penězi, aby se ho držely? Jak si počíná kupec, přinášeje koupenou věc nebo zvíře domů? (Dobytku dá hospodyně jíst z klína, drůbež otírají o pec a pod.)


Předchozí   Následující