Předchozí 0087 Následující
str. 86

osud, upír (můra), meluzina, „štvaní" (divoká jízda), polednice, klekánice, nemodlenka, bludičky (světlonoši), „žavák", hejkal, divé ženy a jejich děti, lesní mužíci, víly lesní i vodní, skalník a jiní duchové hor (na př. Krakonoš), skřítkové dolů i jiní, vodník a jeho žena a j.

Pro charakteristiku lidové víry významná je stať o čarách a čarodějnictví, pokud se ještě dnes v čáry věří a pokud se konají. K ní budiž připojen přehled o čarodějnictví v kraji v minulých dobách, psaný na základě procesů s čarodějnicemi. Vyznačte, jaké činy se připisují čarodějnicím a jak provozují, podle podání, své čáry? Jak se postupuje proti nim a jak bývají trestány? Jak se lze proti jejich čarám bránit? Jak lze poznat čarodějnice? Jak se kdo stává čarodějem (čarodějníci) a kouzelníkem? Co se vypravuje o sjezdech čarodějnic?

Popište i kouzla, která jsou lidu známa a která může konat kdokoliv, na př. kouzla na ochranu před zloději, před čarodějnicemi, zlými duchy, bouří a pod. Jak hledají lidé zloděje a vůbec škůdce? Vypište kouzla, jež se konají proto, aby vlastní prospěch byl zvýšen, aby úroda byla větší a pod. Zaznamenejte i kouzla, konaná pro získání lásky. Konečně zjistěte čáry, namířené ke škodě bližních, aby jejich úroda byla přenesena k někomu jinému, aby sami zemřeli (na př. zničením figurky) a pod. Jak lze druhé osobě „udělat" (porobit) ?

Proroctví a předpovědi.

Zjistěte, jaká proroctví kolují mezi lidem, v jaké míře a pokud jim lid věří? Pokud je zná zpaměti, pokud jsou v opisech a pokud jenom o nich lidé vědí? Připojte úvahu, odkud jsou proroctví ta čerpána. Zejména dbejte proroctví, jež se vztahují k vašemu kraji a jeho místům (kopcům, kamenům, vodám).


Předchozí   Následující