Předchozí 0088 Následující
str. 87

Vyznačte, jak předpovídají lidé svoji budoucnost a čeho se předpovědi týkají? (Života, smrti, zdaru, neštěstí, zaměstnání, manželství a jeho osudů, počtu dětí, příchodu návštěvy atd.) Uveďte, podle jakých znaků se lidé snaží poznat svou budoucnost a co platí za dobrou nebo zlou předzvěst: podle zjevů v přírodě (hvězdy, duha a j.), podle úkazů ze světa živočišného (hlas zvířat a ptáků, kostry, vnitřnosti a j.), podle rostlin (na př. podle počtu lístků, vlhkosti cibule, podle toho, ujme-li se rostlina nebo usýchá-li a pod.), podle plamene a kouře, podle zrcadla, zakopaného v zemi na Velký pátek, podle osoby, s níž se kdo při odchodu setká (kněz, žena s nádobami s vodou a j.). V kterých dnech se obyčejně předvídání budoucna děje?

Shromážděte vědomosti lidu z oboru meteorologie, jeho názory na počasí a na příčinu jeho změn. (Na př. co je příčinou dešťů, větru, bouře a j.) Zjistěte, podle jakých známek se soudí na změnu počasí (podle barvy oblohy, větru, počínání si živočichů, rostlin a pod.) a zapište předpovědi počasí, vztahující se k různým význačným dnům a svátkům roku (pranostiky). Vyzvěďte. odkud lidé své vědomosti čerpali.

LIDOVÉ LÉČENÍ.

Shromážděte zprávy o tom, kdo léčí v různých případech, zejména o lidových pomahačích, kořenářích a vůbec lidech, kteří umějí léčit. Uveďte jejich jména, stáří, zaměstnání a krátký životopis. Zachovaly se jejich podobenky? Vyznačte, jaké úctě a víře se těší. Popište, jak si při léčení počínají a jakých prostředků užívají, a zjistěte, kde nabyli svých vědomostí. Popište i způsob léčení, běžný mezi lidem vůbec.

Jak se rozpoznají různé nemoci, podle jakých známek a jak jsou nazývány? (Uveďte i odborné názvy, neboť lid označuje mnohdy různé nemoci stejně nebo


Předchozí   Následující