Předchozí 0090 Následující
str. 89

POVĚSTI, LEGENDY, POHÁDKY A POVÍDKY. DIVADELNÍ HRY.

Kapitola o lidovém podání bude obsahovat především úvahu, jaké tradice jsou v kraji známy a pokud jsou živé: kdo vše je zná (zda všichni nebo jen některé osoby) a za jakých příležitostí je kdo vypravuje: zda při besedách, dětem anebo lidé jen pamatují, že je slyšeli. V jaké oblibě je vypravování pohádek a pověstí? Uveďte, kde to možno, odkud lidoví vyprávěči čerpali, zda z domácí tradice nebo cizí anebo z knížek. Poznamenejte, jakým názvem označuje lid různé druhy vypravování: pohádky, bajky, báchorky a j. Dále nechť je připojen přehled vypravovaných látek a motivů a rozbor, co obsahují nového a rázovitého. Charakteristické ukázky mohou být zařazeny v doslovném znění.

Tato úvaha, kterou má zpracovati odborník, musí být ovšem založena na bohaté sbírce zápisů, která vyčerpává rozmanitost všech látek v kraji a kterou mohou připravit s plným úspěchem všichni místní sběratelé. Snažte se zjistiti vše a vyčerpat znalosti jednotlivých vyprávěčů v kraji. K zápisům připojujte i jejich stručný životopis, jejich názory na vypravované povídky a jejich fotografie. Vypravované zapisujte ovšem věrně a přesně.

Rukopisné sbírky po zpracování rozboru uložte v národopisném archivu Společnosti. Zaznamenávejte pověsti místní o různých kopcích, tratích, stromech, hradech, o různých stavbách a památkách (na př. křížích) a pod., a to o jejich vzniku, osudech i zániku. Dále zapisujte pověsti historické, zvláště o rodech a erbech, o jednotlivcích (na př. silácích), o založení obcí nebo budov (hradů a pod.), o událostech (na př. bitvách), o strašidlech (bezhlavý jezdec a j.), pokladech a j. Všímejte si legend, které lid zná. Zazamenejte po-


Předchozí   Následující