Předchozí 0091 Následující
str. 90

hádky, které se vypravují, ať s motivy nadpřirozenými (o dracích a pod.) nebo s motivy přirozenými, povídky žertovné, mravokárné, legendární, erotického rázu a j. Uveďte i všechny jiné povídky tradičního rázu.

Divadelní hry:

Mezi lidem bývají mnohdy provozovány tradiční divadelní hry, zejména ve dny některých svátků, na př. o vánocích (hra o Narození Páně, pastuší hra tříkrálová, hra o Herodesovi a j.), v den sv. Doroty, o velikonocích (hra u Umučení Páně, o Jidáši) a pod. Jsou to většinou hry náboženského rázu, které z prostředí církevního přešly k lidu. Vycházejí ze starého umělého pramene a byly proto všude obdobné. Uveďte, které hry se kdy konají (nebo konaly), kdo je provozuje a jaké oblibě se těší. Srovnejte svoje popisy a zápisy slov i nápěvů, jak se hry konají ve Vašem kraji, s tištěnými již popisy, a vytkněte, jakými charakteristickými rysy se vyznačují hry u Vás a jak se liší i navzájem v různých okrscích kraje. Zjistěte, které scény světského rázu se hrály (na př. s klibnou, Spor zimy s létem a pod.). Věnujte pozornost i loutkovému divadlu lidovému.

PŘÍSLOVÍ, ZAŘÍKADLA, HÁDANKY A HRY. @P@Přísloví a pořekadla.

Přísloví a pořekadla.

Shromažďujte pilně přísloví a pořekadla, která jsou v kraji známa, v díle samém podejte však jen úvahu o nich, pokud jich lid užívá, zda podle individuelní záliby či všeobecně a zda obsahují charakteristické znaky. Ke shromažďování i ke srovnání použijte sbírek hlavně Čelakovského, Flajšhansových a Zátureckého. (Viz seznam literatury.) Přísloví i pořekadla odlišná a zejména dotud neznámá uveďte všechna.


Předchozí   Následující