Předchozí 0092 Následující
str. 91

Zažehnávání a zaříkadla.

Shromážděte zaříkadla proti nemocem, bouřce, zlému duchu, zloději, formule přimrazovací a propouštěcí, přivolávači (v lásce) a j. Uveďte, zda jsou obecně známá nebo je znají jen vybrané osoby, zda jich lidé uží-vají zpaměti anebo zda je v případě potřeby čerpají z knížek a záznamů. (V tom případě zjistěte z kterých.)

Hádanky. Říkadla.

Rovněž tyto obory lidové tradice rozeberte na základě materiálu co nejpečlivěji shromážděného, který srovnáte navzájem i se sbírkami již vydanými. Všimněte si říkadel pro nejmenší děti, cvičení jazykových, škádlivek a posměšků, říkadel o různých živočiších, o různých lidech a práci, říkadel příležitostných a roz-čitavaček při hrách. Vyptávejte se na ně i starších lidí, nejen dětí, a přísně odlišujte, co bylo vneseno mezi lid školou. Znění odlišná a zejména dosud neznámá uveďte všechna. Zapisujte hádanky třeba i lascivnějšího rázu.

Hry.

Shromážděte zprávy o hrách dětí i dospělých, které jsou v kraji známy, a podejte úvahu o nich. Všeobecně známé jen zaznamenejte titulem, charakteristické popište s udáním, kdy se konají a s jakou oblibou. Všímejte si her nejen rušných, spojených s pohybem a dějem, nýbrž i tichých her a hraček, jichž děti při hře užívají. Popište hračky, zejména ty, které bývají doma vyrobeny. Věnujte pilnou pozornost i pouhému cvičení dětí, jak je konají na pastvě, doma a j. skoky, zápasy, zdviháním, nošením a házením různých předmětů a pod. Rozlište hry děvčat a hochů podle stáří, hry letní doby a hry zimní, hry konané venku i doma. Zaznamenejte vždy i písně, které hry provázejí. Odlište ovšem ze-


Předchozí   Následující