Předchozí 0093 Následující
str. 92

v rubne hry, které přešly mezi děti prostřednictvím školy a tělocvičných spolků. Vyznačte, kterými hrami se baví dospělí (mládež, muži a j.) a za jakých příležitostí (při dračkách, v nedělní odpoledne a j.).

LIDOVÉ PÍSNĚ.

Snažte se dopátrat všech písní, které se v kraji zpívají zpaměti, ať jsou to písně lidové, jarmareční nebo znárodnělé, totiž písně, které složili umělí skladatelé, ale které mezi lidem zobecněly. Všechny písně, které se zpívají jiným nápěvem než ty, které až dosud byly otištěny v různých sbírkách anebo které mají jiný tekst, zapište přesně podle zpěvu, každou na zvláštní list, nápěv pak podložte slovy první sloky. Také tempo i způsob přednesu buďtež označeny obvyklým způsobem. Kde učinil zpěvák odchylku buď v nápěvu nebo v řeči, označte v poznámce, čeho se odchylka týká a proč asi vznikla. Zpívají-li se písně vícehlasně, zapište věrně všechny hlasy. Právě tak, zpívá-li se píseň za doprovodu nástrojové hudby, zapište jednotlivé hlasy nástrojové čili partituru. Stejně postupujte při zapisování hudby vůbec. U každé písně zaznamenejte jméno zpěvákovo a místo pobytu, jméno zapisovatelovo i dobu zápisu. Udejte, za jakých příležitostí se která píseň zpívá, zda kdykoli nebo jen v určité dny a slavnosti, při obřadech, při práci nebo jen pro obveselení atd., zda ji zpívají ž ny nebo muži, mladí, staří nebo případně i děti.

V úvodě připojte stručná životopisná data o zpěváních, zejména kde se zpěvák písni učil, s jakou zálibou zpívá a jak pohlíží na zpívanou píseň: je-li obvyklá nebo starodávná, pěkná, nová atd.

Shromážděte všechny písně z kraje a vyčerpejte znalosti jednotlivých zpěváků. U naprosto známých písní uveďte jejich první verš s odkazem na sbírku, v níž je tištěna.


Předchozí   Následující