Předchozí 0094 Následující
str. 93

V díle Národopisný soupis bude otištěn jenom rozbor písní, úvaha o nich a o zpěvnosti lidu vůbec a ukázky místních zvláštností, ovšem na základě materiálu co nejhojnějšího. Shromažďováním písní zabývá se Ustav pro lidovou píseň, který má již veliké rukopisné sbírky z mnoha krajů všech našich zemí. Ustav pro lidovou píseň (Praha V., Břehová 5) poradí také ve všech otázkách, týkajících se zapisování i zpracování"

Písně samy rozeberte vzhledem k melodii i vzhledem k obsahu a formě: písně výpravné a legendy nábožné, milostné, písně při práci, pijácké, vojenské, dětské písně a ukolébavky, koledy a obřadní písně (svatební, králenské a j.) a taneční. Proberte i písně jar-mareční, vypočítejte, které lid skutečně zpaměti zpívá, a uveďte jejich nápěvy. Poukažte na jarmareční zpěváky, žijící v kraji, a zkoumejte rozšíření tištěných ,,špalíčků“. Právě tak proberte písně znárodnělé, pátrajíce, jakou cestou k lidu přišly. Prohlédněte psané Jidové zpěvníky a pojednejte o tom, které písně obsahují

Posuďte vliv školy na písně a zpěvnost lidu, vliv různých kantorů, učitelů a spolků. Uveďte celkové rysy o zpěvnosti lidu, dále vyznačte, kdy se zpívá, za jakých příležitostí (při besedách a dračkách, při domácí nebo polní práci, společně nebo o samotě) a kdo zpívá, zda staří či mladí, ženy či muži atd. Uveďte, kteří jsou vynikající zpěváci v kraji. Pátrejte po tom, které písně byly skutečně složeny v kraji samém.

HUDBA A TANCE. @P@Hudba.

Hudba.

Popište, kdo pěstuje hudbu v kraji, pokud ji pěstují jednotlivci ze záliby a pokud jako povolání. Jakých nástrojů se užívalo dříve a nyní? Popište hudební nástroje (s domácí terminologií) a vypátrejte, kdo je zho-


Předchozí   Následující