Předchozí 0109 Následující
str. 108

ha 1894^-1908.) — /. Hošek: Nářečí českomoravské. L—III. (ťra-ha 1900—1905.) — A. Hodura: Nářečí litomyšlské. (Litomyšl 1904.)

— J. F. Hruška: Dialektický slovník chodský. (Praha 1907.) — Týž: O hláskosloví chodském. (Listy Filologické XVIII. 1891.) -B. Vydra: Popis a rozbor nářečí hornoblaiiického. (Praha 1923.) — ]. Haller: Popis a rozbor lidové mluvy v pěti podřipských obcích. (Praha 1932.) — F. Bartoš: Moravská dialektologie. I. II. (Praha 1886, 1895.) — Týž: Dialektologický slovník. I. II. (Praha 1905, 1906.) — J. Loriš: Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku. (Praha 1899.) — A. Kašík: Popis a rozbor nářečí středobečevského. (Praha 1908.) — J. Húsek: Fonetické a ethnografické studie z mo-ravsko-slovenské vsi (Bratislava 1923). — F. Trávníček: Moravská nářečí. (Praha 1926.) — F. Pastrnek: Beitrage zur Lautlehre der slowakischen Sprache in Ungarn. (Vídeň 1888.) — S. Czambel: Slovenská reč a jej miesto v rodině slovanských jazykov. I. (Turč. sv. Martin 1906.) —• V. Vážný: Z četných prací alespoň některé: Slovenské nárečia v Oravě. (Sborník Matice slovenskej I. 1922/3.)

— Týž: Příspěvky k štúdiu nářečí západného Slovenska. (Sborník Matice slovenskej III. 1925.) —• J. Stanislav: Liptovské nárečia. (Turč. sv. Martin 1932.) —J. Kubín: Lidomluva Čechů kladských. (Praha 1913.)

Jména místní.

Na vědeckém základě jsou založeny příkladné práce: K. Spálová: O pomístných názvech politického okresu rakovnického. (Věstník mus. spolku král. města Rakovníka 1917.) — A. Profous: O místních a zvláště pomístních jménech v okrsku chrasteckém u Chrudimě. (Národop. Věstník XIII. 1918.) — /''. Černý a P. Váša: Moravská jména místní (Brno 1907.) — F. Černý: Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým. (Brno 1914.) - A. Sedláček: Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy. (Praha 1920.) — V. Šmilauer: Vodopis starého Slovenska. (Praha 1932.) — A. Petrov: Karpatoruské pomístní názvy z pol. XIX. a z poč. XX. století. (Praha 1929.) — Drobnější stati: J. Brož: Pomístní názvy na Plzeňsku. (Plzeň 1931.) — J. F. Svoboda: Jména našich pozemků. Jabloňov. (Selský archiv XI.—XII. 191719.) — J. F. Vele: Místní jména na Slánsku. (Slané 1912.) — J. Tykač: Česká Třebová. (Český Lid IX. 1900.) — B. Mach: Lidové názvy polí na Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku. (Český Lid XVIII. 1909.) — J. Mrázek: Rozbor jmen vesnic a měst na Žatecku. Rozbor jmen vesnic a měst na Podbořansku. (Zatec 1930.) — Na Moravě mnoho příspěvků obsahuje Moravská vlastivěda. — Na Slovensku sbírali vlastní jména zvláště A. Halaša (na př. Příspěvky k miesto- a ná-


Předchozí   Následující