Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 45

OTEVŘENÍ VÝSTAVY. JEJÍ VZHLED.


@N@OTEVŘENÍ VÝSTAVY. JEJÍ VZHLED.

I. PŘEDVEČER.

Když se blížil předvečer 15. května, bylo nám všem účastníkům práce na výstavě, jakoby všechny zvony v Praze a po všech zemích českých zvonily, oznamujíce národu, že dokončil, čeho sotva před čtyřmi lety jarým odhodláním se byl ujal, a zvouce jej, aby on všechen a zevšad se dostavil ku své matičce Praze k velikému svátku svému. Zvonily ty zvony — zvonily v duších a srdcích nás všech, zvonily jasnou radostí nad tím, co již tu stálo připraveno a vystrojeno jak nevěsta, pro kterou si má ráno ženich přijíti — ale zvonily také nejistějším, temnějším očekáváním, jak asi bude celé dílo národem přijato ... A jako dělník v sobotu odkládá kladivo, kleště a koženou zástěru, aby se připravil k vítané neděli, tak opouštěli jsme v úterý dne 14. května výstaviště, abychom v srdci Prahy slavili svatvečer nastávajícího velikého dne, na němž brány výstavy poprvé se měly otevříti.

Ten svatvečer byl tou chvílí svěcen již celou Prahou — a byl svěcen zvláště tam, kde při každé radostné příležitosti se shromažďuje národ náš, aby v tichém plesání nebo radostném jásotu se ohřál u krbu společné své lásky a společného nadšení — v Národním divadle. Třídami pražskými valily se celé proudy obyvatelstva domácího a přespolního, které se již dostavilo k otevření výstavy, na vztyčených stožárech vlály červenobílé prapory, veřejné budovy a četné domy soukromé skvěly se ve slavnostních ozdobách a všude vládl onen šum a ruch, který vždycky předcházívá v pražských třídách každou velkou radostnou událost.

K sedmé hodině ubíraly se v povozech a pěšky celé zástupy k Národnímu divadlu, aby tam buď přímo se účastnily slavnostního představení na počest otevření Národopisné výstavy českoslovanské, neb aspoň se podívaly na příchozí obecenstvo divadelní. Ku představení byla připravena slavnostní opera Smetanova »Libuše« — kterouž také samo Národní divadlo počínalo svou živou účast ve výstavě. Usneslať se jeho správa, že Národní divadlo uspořádá v době trvání výstavy tři velké cykly původních prací dramatických — a sice dramat ze života lidu, dramat historických a českých oper.

Krátce před počátkem představení přijel do Národního divadla protektor výstavy starosta pražský Č. Gregor v průvodu starostova náměstka dra. J. Podlipného. Jménem výkonného výboru Národopisné výstavy českoslovanské dostavili se čestný předseda Jan hrabě Harrach, předseda Vladimír hrabě Lažanský, místopředseda Šubert, pokladník


Předchozí   Následující