Seznam vyobrazení

  
0001-0001
Jízda králů v Uh. Hradišti o letnicích r. 1892. Fotografoval řeď. Jos. Klvavňa. 0003-0003
Královničky z Ořechoviček, Troubska a Šlapanic. Slavnost na Národopisné Výstavě Českoslovanské 1895.0003-0003
Obr. 1. Praaporečník při »jízdě králů* v okolí Uh. Hradiště r. 1892. Fotografoval prof. Jan Koula. 0014-0014
Obr. 2. Skupina Derflanů diváků na jízdu králů v okolí Uh. Hradiště. Fotografoval řed. Jos. Klvařía. 0015-0015
Obr. 3 Poboční skupina »Jízdy králů« ve zvykoslovném oddílem na Národopisné Výstavě Ceskosjovanské 1895.0021-0021
Obr.4. Poboční skupina »Jízdy králů* ve zvykoslovném oddělení na Národopisné Výstavů Českoslovanské 1895.0023-0023
Jízda králů ve Vlčnově na moravském Slovácku 1890. Podle fotografie fed. J. Klvani kreslil Josef Ulrich.0027-0027
Jízda králů na moravském Slovácku. Skupina figurín ve Zvytosloví na Národopisné Výstavě Českoslovanské 1895.0044-0044
KrálovniCky. Roku 1889 podle skutečnosti kreslil Ad. Liebscher.0061-0061
Obr. 5. Střelba ku ptáku o letnicích. Drobnomalba v rukopise Balt. Bohéma, chovaném v Jagiellonské knihovně v Krakově.0072-0072
Obr. 7. Střelba ku ptáku. Rytina N. Meldemanna, XVI. století. Kreslil Zd. Lašťovka. 0073-0073