Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 151bráka podává G, Hychel. (Sirotek vymění za krávu od řezníka 3 psy a píšťalku, která má moc přivolali je z jakékoliv vzdálenosti. Pomocí psů vysvobodí v lesní chatrčí krásnou dívku z rukou loupežníků a po několika dobrodružstvích zabije i obávaného hejtmana. Str. 516. Paul Kutzer: „Winter und Sommer. Ein Wechsel-gesang aus der Neisser Gegend". V okolí nisském a jiných německých krajinách slezských bývala v březnu provozována hra, jejímž obsahem byl boj mezi zimou a létem. Autor popisuje přestrojení, jehož se užívalo a připojuje variant této dialogické písně. Hra byla rozšířena po celém Německu. Str. 410. R. Urbanek: Heimatskunde und Heimatspflege in Oberschlesien. Stručná zpráva o snahách za-chovati národopisnou svéráznost kraje, pokyny turistické atd. Autor končí takto: (str. 46). „Und wo sich zwei in der Liebe zum Heimatboden finden, da ist es doch nicht ausgeschlossen, dass sie einander die Hand reichen und sagen: Ich spreche deutsch und du sprichst polnisch; aber wir sind von demselben Lande geboren und deshalb Brüder. Unser Streit sei zu Ende!" Pěkná slova — škoda, že v témž časopise doporučuje se velmi vřele štvavý spis „Das schlafende Heer der Polen", v němž se důrazně žádá, aby zákon o vyvlastňovaní půdy byl rozšířen i na Pruské Slezsko!    J. H.

Zprávy o museích a společnostech národopisných.

V etnografickém oddělení cis. rus. geografické společnosti v Petrohradě utvořila se zvláštní sekce pohádková pod předsednictvím S. Th. Olden-burga. Jak se dovídáme z posledního čísla „Živé Stariny", usnesla se nepřipojovati se к mezinárodní folkloristické federaci. Připravuje dvě publikace: 1. bibliografii ruských pohádek. 2. „Materiál pro katalog pohádkových temat".

@----------------

Filosofická fakulta švédské university v Lundu, na které působí dr. C, W. Sydov, připustila lidovědu za zkušebny předmět. Dle učebního plánu požaduje se mimo studium lidové tradice i přiměřená znalost hmotné kultury, dialektologie, dějin náboženství, staré literatury a mythologie. Ač se lídověda přednáší na řadě universit (slovanských, německých, skandinávských a-vlašských), přece jako zkušebny předmět byla dosud pripustenia (od r. 1905) jedině na universitě v Helsing-forsu.    z.

@-------------------

Keiamické' sbírky musea v Turčanském Martině uspořádal a roztřídil v r. 1912 známý moravský sběratel Fr. Kretz, jenž referuje o své práci v „Časopise muzeálnej slovenskej spoločnosti" XV. 4. Dle něho sbírka obsahuje na 1300 kusů zboží žbánkářského a továrního. Zboží tovární obsahuje výrobky z Holiče, Vídně, Vsetína, Bystříce, Kremnice, Muráně, Telkybáně, Regéese, Šomorina, Totiše, Prahy, Lokte, Slavkova, Staré Rokle a zboží čínské. Zboží džbánkářské obsahuje výrobky habánské a výrobky autochtónne, dle starého způsobu, po domácku malované, ryté a polévané. Keramika habánská je zejména ze Sobotiště, Levár a Sv. Janů; nejstarší datované předměty jsou z roku 1643 a 1673. Vlivy habánské vykazuje zboží ze Stupavy, Dobré Vody, Modré, Dechtic, Bolerázu, Košolné a j. Slovenská keramika domácí, zcela odlišná od výrobků habánských, je zastoupena zbožím z Pukance a osad okolních. Dále je ve sbírkách větší kolekce keramiky vyškovské, která se z Moravy hojně rozšířila po Uh. Slovensku.    z.

@-------------------

Státní podpory dostalo se museu ve Veselí na Moravě.    z.

@-------------------

V Technickém Museu v r. 1912 otevřena byla dvě nová oddělení: hornické a nově instalované a rozšířené oddělení textilní. Dostatečné místnosti pro další nová oddělení získána vyprázdněním dvou prostranných místností v přízemí musea, kde byl dosud umístěn kn. Schwarzenbergský archív, jednak adaptací místností v druhém patře musea. Sbírky vzrostly o 741 inv. číslo (t. j. o 40%), takže nyní čítají 2605 iný. čísel. V r. 1912 navštívily museum 9833 osoby o 162 návštěvních dnech, tak že denní průměr návštěvní byl 60 osob. Příjmy musea byly 75.302 kor. 42 hal., vydání bylo 46.464 kor. 71 hal. Z výdajů bylo 14.500 kor. 02 hal. na služné, 7525 kor. 71 hal. vydání správních a 24.438 kor. 98 hal. vydání na nákup a instalaci sbírek. Jmění technického musea obnáší 91.534 kor. 48 hal. V příjmech největší položkou jsou členské příspěvky (56.734 kor.).    z.

@-------------------


Předchozí   Následující