Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 80

114 otištěný text recense druhé redakce С shoduje se s textem nadepsaným „Modlitba aneb přikázání Boží" připojeným k „Nové písni o truchlivém zázraku, který se stal v městě Mantui v italské zemi s jednou nábožnou manželkou". Tištěno u Jul. Janů v Praze nákl. J. Hurta. Jest to část, která počíná slovy: „Já, Ježíš Kr., syn b. živ., přikazuji Vám 1. abyste nedělní dny a sváteční světili atd. až do slov: Konečně přikazuji Vám, abyste přikázání má bedlivě a pilně zachovávali Otci nebeskému poslušní byli Amen". v tomto textu vynechána věta (srv. Sel. Archiv v): Když se při tom neobrátíte, budu vás větším trestem trestati. Text této písně z r. 1861 u L. Pospíšila v Hradci Králové tištěná obsahuje i tuto vynechanou část.

Jak může se text takového rozšířeného apokryfu změniti, ukazuje toto „Zázračné psaní". „Toto psaní psal sám Pán Bůh. Vysela(!) schránka na zlatým řetěze s nebe a v ty schránce psaní byly. Potom když letěl kolem archanděl Rafael, psaní rozházel po světě. To znělo: Každý, kdo šest dní pracuje a sedmý den odpočívá a do kostela chodí, dojde milosti u Boha. List tento má však pro křesťana cenu velikou. Nouzi o vodu mít nebude ten, kdo psaní toto u sebe chová. Také nepřítel žádný к němu moc nemá, když psaní pod levým ramenem chová (srv. text h část 26 nvč. 1917 str. 263, Sel. Archiv ii. 218). Lidé, hlavně ženy, nemají svých vlasů kadeřit ani obličej svůj líčit (srv. část 3. str. 258). o vodu nouzi žádný nemá a mít nebude, když tento list v domě svém chová, také hromobití mu neuškodí. Nepřítele potře každý jenom tímto listem. Avšak kdo by snad toho, co Bůh rozkázal, neučinil, sešle Bůh válku, hlad, mor a drahotu. Tak se odmění Bůh za jeho nevěrnost. Když potom válka některá začne, vyplní se veškerá proroctví totiž Sibilli(!) a tak zv. Slepého mládence, potom brzy bude soudný den."

List tento opsán r. 1884, získán od jedné ženy v mladoboleslavském kraji, která věří v jeho zázračnou moc.    K. Paul.

doplňky К článku „znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách".

J. Polívka

1. К dokladům sneseným na str. 29 (zvi. otisku str.„6), že vadnoucí květina znamená smrt rekovu srovn. versi lužickou: Sewčik, Bajki a basnički 101.

2. Str. 29 (zvi. ot. 6): s polskou versí Zamarského o krásce a netvoru srovn. Wisła viii 266: Netvor dal nevěstě zvonek a jablko — jak polovice jablka zbledne, bude nemocen, zbledne-li celé, nebude živ; pak ať zazvoní a v okamžiku bude u něho.

3. Str. 40 (zvi. ot. 17). К dokladům německým o čarodějnicích nevinně odsouzených srovn. Wucke, Sagen 451 č. 751 (doklad z Du-rynska): Muž obviněný z čarodějství před upálením prosil Boha o znamení své neviny: Na suchém kůlu vyrazilo listí.

4. Str. 42. (zvi. ot. 19). Svěžest květin znamená zachovalou čistotu dívčí. К versi francouzské (Pineau) srovn. poznámku Sébillotovu


Předchozí   Následující