Seznam autorůČeský lid, ročník 25.
   
Alois Jirásek 25. ročníku Českého Lidu. Časové zprávy.0002-0004
Dr. Čeněk Zíbrt: Časové zprávy.0002-0004
Renata Tyršová: Ročník 25. Českého Lidu.0005-0009
Dr. Vladimír A. Francev: Kroužek „České chalupy" na Jubilejní výstavě roku 1891.0006-0012
Primus Sobotka: Domněle česká píseň v překladě Puškinově.0008-0015
Cyril Straka: Pověsti strašidelné ze Strahovských letopisů.0009-0018
Emil Axman: Pověsti strašidelné ze Strahovských letopisů.0013-0025
J. Š. Baar: „Památce velikého člověka" (Frant. Bartoše).0013-0026
Florian Zapletal: K. J. Erben na Chodsku a Plzeňsku r, 1866 sbírá kroje pro národopisnou výstavu v Moskvě.0014-0028
Jozef Štrba starší: „Větřák" (větrný mlýn) na Hané.0017-0034
Jarmila Skřivánková-Šimerková: O slovenských kožúškách.0019-0038
Dr. Čeněk Zíbrt: Odchylky a zvláštnosti řeči v Plzni a na Plzeňsku.0021-0042
L. Janota-Žiarcov : Směs.0026-0052
Čeněk Zíbrt: Otázky k sociografickému opisu dediny (psychologie obce), prípadne celého kraja.*)0027-0054
Jan Zbořil: Úřední důkaz o českosti pruského města Hlučína r. 1842.0031-0061
Adolf Daněk „Konopícká“ na Strakonicku.*)0032-0064
Rudolf Secký „Konopícká“ na Strakonicku.*)0034-0068
Antonín Šorm Lidové umění hračkářské ve Skašově u Nepomuku.0038-0075
Josef Brož Hřbitovní plevel.0038-0075
Stanislav Můller Ruka s mečem, odznak práva městského, tržního a soudního.0039-0077
Jarmila Skřivánková-Šimerková Použití lidového ornamentu ve filmu.0039-0078
V. Flajšhans Odchylky a zvláštnosti řečí v Plzní a na Plzeňsku.0042-0084
Čeněk Zíbrt Břevnovský mnich Aleš o staročeském slavení vánoc (o koledě) ve věku 14 ?0043-0086
A. Šorm Ohlas staročeské koledy v koledách moravských.0044-0087
Dr. Ed. Šebesta: Mechanické Jesličky V. Bohatý v Nuslích.0045-0089
Matilda Loucká-Fiširová Staropražské vánoční dárky pekařů, sládků a šenkýřů stálým odběratelům.0045-0090
V. Vrzoň Věnec koled českých.0048-0095
Václav Janům Zvyky štědrovečerní v Novém Městě u Chlumce n. C.0048-0096
Florian Zapletal: Svatý Mikuláš na Táborsku.0049-0097
Čeněk Zíbrt: Mírošovská dřevěná „cerkov".0050-0099
Front. Starý Pověsti o divých lidech na Sedlčansku.0051-0102