Seznam vyobrazeníČeský lid, ročník 01.
  
0002-0004
Čís. 1. Vínky z okolí Turnova a Českého Dubu. 0006-0012
Čís. 2. Cíp šátku z okolí Turnova. 0007-0014
Čís. 3. Plena z okolí Královéhradeckého. 0008-0015
Čís. 4. Výšivky z okolí Litomyšle a Vysokého Mýta.0009-0017
Čís. 1. Skupina lidí ze Staré Lhoty u Velkopole nad Hronem. 0013-0025
Čís. 2. Slovenka v rubáši. 0013-0026
Čís. 3. Inicialka W z Václavovy bible (z dvorní knih. vídeňské). 0014-0027
Čís. 4. Žena z klenby mostecké věže Staroměstské. 0014-0027
Čís. 5. Děvče oděné opleckem. 0014-0028
Sbor českých bratří v Náchodě.0020-0040
0032-0064
0044-0088
0047-0093
0047-0094
0050-0100
0051-0101
0051-0102
0052-0103
0052-0104
0057-0113
0068-0135
0068-0135
0068-0136
0068-0136
0069-0137
0069-0137
0069-0138
0069-0138
0070-0139
0070-0139
Čís. 5. Plena z Blat. Majetek p. Beránka. 0074-0147
Čís. 6. Plena jihočeská. Majetek p. Beránka. 0074-0148
Čís. 7. Kazajka a šle z musea Domažlického. 0076-0151
Čís. 8. Plena z Plzeňska. Majetek pí. Wiehlové. 0077-0153
Čís. 9. Loktušky a holubinka z okolí Pražského. 0078-0156
0088-0176
0089-0178
Čís. 6. Děvče prostovlasé od Nového Města v Trenčansku. 0091-0181
Čís. 7. Děvče od Velehradu. 0091-0182
Čís. 8. Děvče ze Žitkové u Hrozenkova. 0092-0183
Čís. 9. Děvče ze Zemanského Podhradí na Slovensku. 0092-0184
Čís. 10. Žena od Trenčína. 0092-0184
Čís. 11. Žena z Čičman v Trenčansku. 0093-0185
Čís. 12. Děvče hanácké podle rytiny z poč. XVIII. věku. 0093-0186
Čís. 13. Z kancionalu Mladoboleslavského (z konce XV. věku). 0094-0187
Čís. 14. Žena z Kajce u Puchova.0094-0187
Čís. 15 Děvče z Březové (Uh. Slovensko.) 0094-0188
0096-0191
0105-0210
0107-0213
0107-0214
0108-0215
0108-0216
0109-0217
0109-0218
0128-0255
0128-0256
0129-0257
0129-0257
0129-0258
0129-0258
0130-0259
0130-0259
0130-0260
0130-0260
0130-0260
0131-0261
0131-0261
0131-0261
0131-0262
0131-0262
0131-0262
0131-0262
0132-0263
0132-0263
Čís. 16. Děvče z Moravan u Kyjova. 0139-0277
Čís. 17. .Žena z Čičman. 0139-0278
Čís. 18. Žena z Žitkové u Hrozenkova. 0140-0279
Čís. 19. Slovák z Čičman. 0140-0280
Čís. 20. Šuhaj z Uherského Hradišťska. 0141-0281
Čís. 21. Šuhaj s dívčicí z Nové Vsi u Hodonína. 0142-0283
Čís. 22. Počátek a základ vyvinutí cifrování nohavic. 0142-0284
Čís. 23. Chlapci (šuhajové) z Píšťan. 0143-0285
Čís. 24. Junák z Moravan. 0143-0286
Čís. 25. Slovák z Hronské Bzenice. 0144-0287
0145-0289
hmoty skelné, představující stylisovaného ležícího lvíčka s kruhovým držátkem na hřbetě (viz obraz). Byl-li to zde pohřeb římský nebo domácí, do něhož vloženy předměty obchodem sem přinesené, nyní rozhodnouti nemůžeme. Zajímavý je však původ nalezených figurek. Ač neupíráme možnosti, že to byl výrobek římský, originál, dle něhož drobné tyto figurky patrně sloužící za ozdobné závěsky, byly pracovány, je jistě 0148-0296
0154-0308
0157-0313
0157-0314
0158-0315
0158-0316
0159-0317
0163-0325
Čís. 1. Bartůňkův statek v Jeníkově u Hlinska. Kresba prof. V. Lindnera. 0172-0344
Čís. 2. Pohled ze dvora na chalupu. Kresba prof. V. Lindnera. 0173-0346
Čís. 3. Půdorys Bartůňkova statku.0174-0347
Čís. 4. Okno v průčelní stěně. 0174-0348
Čís. 5. Obydelní místnosti. 0175-0350
0183-0366
0185-0370
0188-0375
Čís. 26. Mužové z Čičman. 0190-0379
Čís. 27. Pastvec z Dětvy. 0190-0380
Čís. 28. Muž od Trenčína. 0191-0381
Čís. 29. Muži z Prenčova. 0191-0382
Čís. 30. Junák z Velké. 0192-0383
Čís. 31. Muž z okolí Trenčína. 0192-0384
Č. 32. Junák z Kaňovic u Uh. Brodu.Mladšího původu, ale ovšem vždy ještě dosti starodávný oděv je kabaně a jí příbuzné mentíky, ment-líky, huňky, župice a halienky, které tvoří jeden shluk tvaru kabátového. Kabaně, které z jmenovaných krojů dosud nejvíce se nosí, jsou celkem podobny našim kabátům, mají však po stranách od pasu dolů vloženy široce rozložené klínce, které podmiňují rá-zovitost útvaru toho oděvu. Zachycení vrcholu tohoto klínce dává povždy dobrý motiv ku zvláštní ozdobě. Přednice kabaně jsou ne-souměrného tvaru a přístřih výložků a jich přeložení jakož i tvary vyčnívajících cípů při dolením okraji lze nazvati velmi zajímavou ukázkou lidového vkusu. (Viz obrázek Hoši z Velké.) Abychom pochopili celou finessu toho oděvu, jemuž sotva jiný oděv se vyrovná, všimněme si dále i jeho cifry; totiž šňůrovaných ozdob na rukávech, límci, při kapsách a zvláště na prsou, kde se objevuje forma velké linie a efektního vyvedení. (Viz obrázek muže od Trenčína č. 31.) Také kabaně se nosí více přehozené než navlečené; v Oravě nesou jméno halienky a na Dětvě a sousedních krajinách, kde jdou 0193-0385
0197-0394
0197-0394
0198-0395
0198-0395
0198-0396
0199-0397
0208-0415
0208-0416
0208-0416
0211-0422
0212-0424
0214-0427
0214-0428
0215-0429
0215-0430
0216-0431
Tabulka I. Přehled indexů délkových.0217-0434
Tabulka II. Přehled nejmenších, největších a středních indexů délkových. 0218-0435
Tabulka III. Přehled indexů obličejových. 0219-0437
Tabulka IV. Přehled nejmenších, největších a středních indexů obličejových. 0219-0438
0219-0438
Tabulka V. 0220-0439
Tabulka VI. 0220-0440
0220-0440
Čís. 1. Moravské nádoby s letopočty 1653 a l689. 0225-0450
Čís. 2. Malby na nádobách z Holiče na Uh. Slovensku. 0226-0451
Čís. 3. Džbán s malbou květin. 0226-0452
Čís. 4. Dýmky zdoboné prací nýtkovou. 0227-0453
Čís. 5 Ozdoba dud a konec rukověti pastýřského biče. 0227-0454
0231-0461
0231-0462
0232-0463
0232-0463
0232-0464
Čís. 33 Přední pohled kožuchu Kutlíkovců ze Srňacieho. 0238-0476
Čís 34. Zadní pohled kožuchu Kutlíkovců ze Srňacieho. 0239-0477
Čís. 35. Muž z Čičman.0239-0478
Čís. 36. Žena od Trenčína v kožiše a muž v kabani. 0240-0479
Čís. 37. Šuhaj z Leskova u Jablonice v Bílých Karpatech.0240-0480
Čís. 38. Muž v šubě z Lanžhota.0241-0481
Čís. 39. Muž v mentíku ze Zemanského Podhradí.0241-0482
Čís. 40. Žena v kinteši, muž v kudmenu ze Sebechleb v Hontě. 0242-0483
Čís. 41. Šuhajové lanžhotští. 0242-0484
Čís. 42. Lanžhotané ze zadu.0243-0485
Čís. 43. Měšťan krakovský z 16. věku. — Štěpán Bathory. (Viz 4. sešit, str. 381 — 332.) 0243-0486
0246-0492
0247-0493
0247-0494
0247-0494
0248-0495
0254-0508
0263-0526
0265-0529
0265-0530
0266-0531
0266-0532
0269-0537
Tabulka VII. 0269-0538
Tabulka VIII.0270-0539
0270-0540
0270-0540
0271-0541
0271-0541
Tabulka IX.0271-0542
0272-0543
0283-0566
0285-0569
Čís. 1 Malovaná skříň na nádobí z Podkrkonoší. (Majetek mlynáře p. Kolihy v Turnově.)0289-0577
Čís. 2. Kolovrat a zelenožluté malovaný šatník selský. (Majetek stavitele p. Knopa v Turnově.) 0289-0578
Čís. 3. Malovaný šatník selský z Holenic v okolí Trosek. (Majetek p. Jana Prouska v Turnově.) 0290-0579
Čís. 4. Čásť dveří šatníku z Holenic v okolí Trosek. (Majetek p. Jana Prouska v Turnově.) 0290-0580
Čís. 5. Malovaný šatník z Holenic v okolí Trosek. (Majetek p. Jana Prouska v Turnově.) 0291-0581
0291-0582
0292-0583
0295-0590
0308-0615
0309-0617
0309-0618
0314-0628
0315-0629