Seznam autorůČeský lid, ročník 20.
   
Dr. Čeněk Zíbrť. Směs.0013-0025
Dr. Jan Branberger: Na Moravském Slovácku.0021-0041
Emil Horský: Česká světská píseň lidová v XVI. století.0022-0044
J. Melichar: K. J. Erbena návštěva za českou písní z nebe do Cech.0023-0046
Jindřich Kyzour: Hádanky z Valašska.0024-0047
Fr. Homolka: V ovzduší »Babičky« a Jiráskových »U nás« a »Na dvoře vévodském«.0027-0054
Dr. Čeněk Zíbrt: Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0029-0058
Ter. Vansová: Rozprávka o třech ženách z Frantových Práv @P@v skladbě ovčáka Jiříka Volného (+ 1745).0031-0062
Jan Hejna-Pazdernícek: Krstiny.0033-0065
Frant. Kliment: Loučení nevěsty.0033-0066
Jakub Fořt: Přirozený výklad pověstí o ohnivém draku 1787 a 1818.0034-0068
Jan Matuška : Přijímání za souseda.0036-0072
Josef Bílý : Z netištěné sbírky moravských písní a říkadel Frant. Bartoše.0038-0076
Josef Zelený: Směs.0044-0088
Dr. Jan Branberger: Instrukcí obci Golč. Jeníkovské z r. 1638.0046-0092
Dr. Čeněk Zíbrt: Česká světská píseň lidová v XVI. století.0047-0094
M. Kvíčala: Výzdoba východočeských psaných modliteb.0056-0112
V. Schulz: »Jórtóg« soukennicky v Českém Krumlově.0057-0113
Fr. Homolka: Svatba kněžská z r. 1590.0057-0114
Dr. Čeněk Zíbrt: Upomínky na toleranční patent z Hlinecká ve sbírce Dra. K. V. Adámka.0061-0122
Jan Matuška; Život lidu českého na divadle 1785.0064-0128
V. A. Francev: Směs.0068-0136
Jos. F. Král: Humpolečtí soukeníci dodavatelé bána Jelačiče r. 1848.0070-0139
Jos. Klvaňa: Revers Petra Skály, školního rektora Vamberskýho r. 1645.*)0071-0141
Karel Kotrba: Nová kniha o zimních radovánkách a obřadech lidu českého.0076-0151
Dr. Jan Branberger: Píseň o blížící se choleře r. 1849.0076-0152
Dr. Čeněk Zíbrt: Česká světská píseň lidová v XVI. století.0078-0155
Fr. Podliska: Praktické použití studia lidového umění.0081-0161
Karel Handzel: Starobylé přísahy a právní zvyklosti českého lidu.0082-0164
Jaroslav Malý: Obrázky z Lašska.0086-0171
Dr. Vácslav Řezníček: Směs.0092-0184
Fr. M. Hrubý: »Lidé boží« na Náchodsku.0096-0191
Fr. Homolka: Lidová výzdoba kovářská a kolářská0098-0195
Fr. Homolka Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0099-0197
Dr. Čeněk Zíbrt: Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0100-0200
Václav Baštýř: Život lidu českého na divadle 1785.0105-0209
Hynek Kuchta: Proti pověře o dešti krvavém, sírovém.0106-0211
Th. Antl: Hloupý Honza vyhrál princeznu lží.0106-0212
Dr. Čeněk Zíbrt: Pohřeb telete pro učarování neúrody a krup r. 1700.0107-0213
Otakar Leminger. Směs.0116-0232
Jan Noháč: Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné.*)0118-0236
Dr. Josef Volf: Slovácké nářečí na Podluží.0121-0241
Jos. Petrák: Pekaři ve Freiberce r. 1640 proti českým koláčům.0121-0242
Josef Racek: ¦ Příspěvek k dialektu českému na Vysočtě.0123-0245
M. Václavek: Kontribucí povolená na sjezdu obecném na Hradě Pražském 1634.0124-0248
J. Kutíilek: Bejčí svatba na Písecku.0125-0250
J. Stolař: Čert v řeči lidu českého.0126-0251
Fr. Kolář: , Co psali vojáci.*)0127-0254
Josef Košťál: Přijímání do svazku sousedského na Prachaticku.0128-0255
Bedřich Mach: Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0137-0274
Václav Hadač: Lidové názvy polí na Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku.0138-0276
Dr. Čeněk Zíbrt: Směs.0140-0280
Josef Košťál : Studie Dra. Fr. Weinera o Vyškovské keramice.0148-0296
Jan Dotřel: Pověry a zvyky při prádle.0149-0297
František Prošek : »Lidé boží« na Náchodsku.0150-0300
Dr. Čeněk Zíbrt: Jak přimrazíš zloděje . . .0151-0302
Fr. Homolka: Julep.0153-0305
Anna Nesvadbíková: Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0155-0309
J. Horušická: Jak stvořil Pánbůh Hanáka.0155-0310
J. Hanuš: Svatba na Slovensku.0156-0312
J. Vluka: Říkadla jarní při otloukání píšťalek.0157-0313
Karel Kotrba : Písně ze Slezska.0157-0314
M. Václavek: Živí předpovědači počasů. Čištění a padání hvězd r. 1787.0158-0315
Dr. Čeněk Zíbrt: Jména zvířat domácích na Valašsku.0159-0318
. Štětina: Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0161-0322
Štepán Dvořák: Otázky a odpovědi.0164-0328
Dr. Čeněk Zíbrt: Velikonoční obrázky jihočeské z okolí Milevska.0167-0334
Václav Vaněk: Staročeský obyčej strojiti pečivo: zahrada velikonoční.0169-0337
Božena Čapková: Loučení Syna Božího s Matkou Marií na Zelený čtvrtek v lidovém obřadu náboženském.0170-0339
Florian Zapletal: Názvy z lidové kuchyně české postní.0170-0340
Dr. Čeněk Zíbrt: Děvčátka s kyselem na květnou neděli a klepáč velikonoční s tragačem v Bochoři na Hané. i0171-0341
V. Kovářík: Výjevy z pražské velikonoční fidlovačky od umělce B. Knüpfera, ve vlnách mořských zahynulého.0175-0350
Emil Horský: Večerní modlitba starce.0176-0352
Vojtěch Bárta: Svatojosefská pouť v Praze jindy a nyní.0177-0354
Dr. Čeněk Zíbrt: Boží muka a dub u rodiště Jana Žižky.0178-0355
Blažej Prusík: V. Kozmánek skládal lístky na květnou neděli 1650—2.0179-0358
Frant. Homolka : Úřední otázky při zřizování katastru r. 1748.0180-0359
Augusta Šebestová: Klapačky a řehtačky velikonoční na Podřipsku.0180-0360
Dr. Čeněk Zíbrt: Ta bestyja šedá, gořalka! . . .0181-0361
Josef Kuffner Časové zprávy.0188-0376
M. T.: O pamětech Fr. Haise, pražského kolovrátkáře a písničkáře.*)0190-0380
. Havel: České vánoční jesle.0193-0386
Dr. Čeněk Zíbrt: Hra žebrací, z Polské řeči do češtiny přeložená 1619.0195-0389
J. Sedláček: Lidové nádobí v městském museu v Polné.0201-0401
Josef Kopáč: Janošík a zbojníci.0202-0403
Jan Soukup: Časové zprávy.0212-0424
Václav Schulz: Houpačka na den sv. Petra a Pavla.0213-0426
Otakar Leminger: Ze života českého učitele na počátku století XIX.0214-0428
Josef Racek: Zajímavá novinka z oboru národopisného — (sklenice s ornamentem valašským).0217-0433
Fr. Homolka: K dějinám prohlášení konstituce na Vorlicku 1848.0218-0435
J. Horušická: Podivné úly na Slovensku.0220-0440
Dr. Č. Zíbrt: Svatba na Slovensku.0221-0442
Marie Lisertová: Promluvy na cechovní schůzi krejčovské za starých časů.0222-0444
Karel Truc: Proti ohňům svatojanským r. 1794.0225-0450
V. Havel: Pohádka o divokém vepři 1764.0226-0451
Dr. Čeněk Zíbrt: Lidové písně z Českodubska.0226-0452
Dr. Čeněk Zíbrt: Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0232-0463
Bedřich Holub: Kříž v bukovém poleně, nalezený od Dr. M.Kottnera v Milevsku r. 1911.0233-0465
J. Fried: O bývalých plátýnkářích v Nové Kdýni.*)0235-0469
Josef Sedláček: Jak se píkávalo.0236-0471
František Teplý: Prof. K. Rozuma kresba slovenského džbánku z r. 1731.0237-0473
Bedřich Profeld: O mocných modlitbách a požehnání proti bouřce.0239-0477
Jan Homolka: Platy žencům, sekáčům a mlatcům v Jaroměři r. 1750.0239-0478