Seznam názvů článků

zobrazit i podčlánky

Český lid, ročník 22.
  
Sady a sadaři na Skalícku,0002-0004
Lidové obydlí a jeho kulturně-hiístorické vztahy.0007-0013
Trestání opilců zavřeným sudem.0010-0020
Starý větrný mlýn u Sobotky.0012-0023
Staročeská sbírka povídek z r. 1580. *)0012-0023
Česká lidová slova složená.0016-0031
Obrázky ze života lidu slovenského.0016-0032
Královničky v Bochoři r. 1910.0017-0033
Dětské hry, říkadla a hádanky v Polikvě u Jíndř. Hradce.0017-0034
Náhrobní nápisy ze Sušice.0021-0041
Přáštva u cíbulářů*).0022-0043
Pověstí o císaři Josefu II.0023-0045
Otázky a odpovědí.0028-0056
Směs.0029-0057
Konfiskace Písně o robotě a Písně nové o zlých ženách r. 1789.0034-0068
Slovácké vinné ,,búdy".0036-0071
Lidové stavby a pověstí z Pctrovic u Rakovníka*).0037-0073
Na českém jarmarce před 40 lety.0042-0083
Časové zprávy.0050-0100
Směs.0051-0102
Otázky a odpovědi.0054-0107
Nové výzkumy Dra. Fr. Weinera o vyškovské keramice.0058-0116
Názvosloví pletařské na Zbraslavsku 1847.*)0066-0131
Pověstí o císaři Josefu II.0067-0133
Lidové žerty ze hry „Strejček z Podskalí" r. 1799.0069-0137
Zaříkadla z Neveklovska,0071-0142
Zvyky a zábavy lidu slovenského r. 1822.0072-0143
Na ochranu kroje hanáckého r. 1861.*)0073-0146
Písně z Domažlická, zaslané K. J. Erbenovi.0076-0151
Píseň z války italské r. 1859: Pane Gula j co pak dělaj ?0076-0152
Zapřené ledvinky.0078-0155
Otázky a odpovědí.0078-0156
Směs.0079-0157
Časové zprávy.0082-0163
3. F. Hruška, znalec lidu chodského.0082-0164
Pod praporem sv. Krišpína a Krišpiniana.0084-0168
Pověstí o Kokoříně.0091-0182
Smlouva o „pokoru" z roku 1424.0092-0184
Potrestání hadačky na Menším Městě Pražském r. 1605.0093-0185
Neznámá veršovaná básnička K. J. Erbena o noci svatojanské.0093-0186
Stavění májů na Písecku.0096-0191
Podbradek mrtvého v podání prostonárodním.0098-0196
Pohádka o psích: Všeckovíš, Větroplav, Železolam,0099-0197
Nemoci a léky na Slovensku.*)0099-0198
Kuželíček, popěvek přástevní.0100-0200
Súd r. 1652. v Pezínku nad človekom, ktorý uťal odpravenému zločincovi ruku, a ju pri sebe nosil.0101-0201
Časové zprávy.0103-0205
Směs.0103-0205
Otázky a odpovědi.0104-0208
Obránce Vídně proti Turkům Kašpar Kaplíř ze Sulevic v lidovém podání.0105-0210
Pod praporem sv. Kríšpína a Kriíšpiniana.0111-0221
Jak pálili uhlíři dříví v českých lesích.0111-0221
Staročeské rýmování, nalezené ve zdí kostela sv. Jakuba v Sandoméří.0118-0236
Knihovní vložka s podobiznou žebráka J. Kuntze r. 1790.0119-0238
zamilovaného vojáka z roku 1740.0120-0239
Slovácký šáteček s milostným nápisem.0124-0248
Lidová přirovnání a úsloví z úst žen moravských.0125-0249
Dvojitý výklad učené hádky posunkovou řečí.0126-0252
Časové zprávy.0127-0253
Směs.0128-0255
Otázky a odpovědí.0128-0256
Kulturní obrázky z dějin král. města Nymburka.0129-0258
Z dějin tabáku na panství Rychmburském*) v polovicí století XVIII.0143-0285
Lidová jídla na Německobrodsku.0144-0288
„Kolomaaaz, kolomaz".0146-0292
Dva chvalozpěvy brambor z konce věku XVIII.0147-0294
Obrazy slovenského života r. 1838.0148-0296
Směs.0149-0298
Otázky a odpovědi.0151-0302
Dvě Anenské poutě.0153-0306
Dialektologické paběrky z okolí Netolic.0154-0308
Nešťastná manželka.0155-0309
Velikonoce.0156-0311
Světýlka z lidových pověr v Podkrkonoší.0157-0313
Jak lid slezský léčí nemocné.0157-0314
O bosorkách a strašidlech.0158-0316
Růže z Jericha ve zvykosloví vánočním.0159-0318
Dopis Čecha z Ameriky r. 1816.0160-0320
Zvyky při krtinách na Prachaticku.0161-0322
Fotografie ve službách lídovědy.0164-0328
Názvosloví hospodářského nářadí a polní práce v Pošumaví.0165-0329
Vodný na dolní Vláře.*)0169-0338
Směs.0172-0344
Literatura kulturně-historická a ethnografická 1912—1913.0173-0346
Pamětí a lidové podání o Kocourkovu.0177-0354
Řemeslnické zlozvyky v 18. století,0186-0371
Meluzína v podání lidovém.0191-0381
Přimrazení.0191-0382
Návštěva mrtvých.0192-0384
Kdy ženské nosily věnec a kdy čepec.0193-0385
Píseň o lnu a konopí a předivu*).0194-0387
Ze života rychtáře v Prosečí, V. Kotáry.0195-0389
Tří přádky.0197-0393
Slavení svatvečera před 1. májem zapalováním ohně r. 1860.0199-0397
Písnička s ozvěnou: Kuku z XVIII. stol.0199-0398
Směs.0199-0398
Jak se náš lid léčí.0201-0402
Z nářečí českého v okolí žlebském0207-0414
Pověsti z libničských lesů.0221-0442
Kouzelná moc kata litoměřického.0222-0443
Václav Friml, venkovský učitel, hudebník.0223-0445
Lidové obydlí a jeho kulturně historické vztahy.0225-0450
Český kněz a píseň národní)0236-0471
Připozdívá se, sbírejte, zachraňujte lidové podání a lidové umění české.0238-0476
Směs.0241-0481