Seznam názvů článků a podčlánků

zobrazit pouze články

Český lid, ročník 21.
  
Kollegium dohlédačů v české církvi v Rixdorfě u Berlína.0007-0014
                            Obrázek z úpadku české církve. 0007-0014
O vzniku a zániku »jiřinkových slavností« v České Skalici.0009-0018
Náhrobní nápisy z českých hřbitovů.0015-0030
                Náhrobní nápisy ze hřbitova Pouchovského.0016-0032
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0017-0034
                            Vacek: 0017-0034
                            Var. a. 0017-0034
Cedule komediantů a zvěřinců kočujících v zemích českých před sto lety.0019-0037
                            S 20 vyobrazeními. 0019-0037
Ze života českého učitele na počátku století XIX.0027-0053
Zdvorilosť a pohostinnosť u Slovákov.0028-0055
Názvy pozemků a poloh v okresu Strakonickém.0031-0061
0031-0062
0032-0064
                Rychtářské právo. (JUDr. J. Knobloch)0032-0064
0034-0068
K. J. Erbena divadlo Štěstí a Neštěstí podle české pohádky.0039-0078
Štěstí a neštěstí.0040-0079
                I.0041-0081
                Zlomky.0045-0089
Stará česká pořekadla a přísloví z Hory Kutné.0045-0090
                            Příspěvky ke slovníku staročeskému z řeči hornické. 0045-0090
Cedule komediantů a zvěřinců kočujících v zemích českých před sto lety.0046-0092
                II.0046-0092
                            S vyobrazeními. @P@II. 0046-0092
U Lachů.0052-0104
Tom. Novák z Račiněvsi u Řípu posílá r. 1863 K. J. Erbenovi příspěvky lidovědné.0053-0106
Z lidové řeči na Litomyšlsku.0054-0107
Dopis hanáckého otce synovi študentovi z konce století XVIII.0055-0109
0056-0111
                Stoletá památka narozenin Karla Jaromíra Erbena0056-0111
                + František Lego@0056-0111
                Sbor přátel zpěvu lidového@0056-0111
                Všebaráčnická slavnost0056-0111
                Anketa o pěstování lidového ornamentu ve škole.0056-0112
0057-0113
                Nápisy tesařům na štíty.0057-0113
                Rostliny v lidovém podáni.0057-0114
0059-0117
                Kratochvilná píseň o Kateřinské merendě ve V. 0059-0117
                Posměšky: 0059-0117
                Ze strachu před kometou 1909.0059-0118
                Obecní děti.0059-0118
                Vědomosti Čechů o Paříži na záčátku věku XIX. 0060-0119
                Podivná jména.0060-0119
                Pořekadla v Kozle.0060-0119
Vlastní životopis K. J. Erbena 1843.0063-0126
Lidový soud nad zloději na Skalicku r. 1848.0065-0130
Práce rolnická v bibli.0067-0134
Lidové prorokování o počasí.0069-0137
                Pěkná povětrnost nastává:0069-0138
                Spatná povětrnost čili dešt nastává:0070-0139
                Dlouhé deště bývají:0070-0140
Divoká honba na Sušičku.0071-0141
Hra: Kozí brdo.0071-0142
                Ze Lhoty Kacákovy u Jičína. (S vyobrazením.)0071-0142
Paběrky z nářečí hanáckého na Kojetínsku.0072-0143
Náhrobní nápisy z českých hřbitovů.0072-0144
                Náhrobní nápisy hřbitova v Plotištích.0072-0144
                Hrobní nápisy hřbitova Kuklenského.0073-0145
Rozhovor o soudech mezi sousedy.0073-0146
                Lidový dokument ze Slovácka.0073-0146
Lidové písně z Českodubska.0074-0147
1. O peru chtě a brůně v Rochově u Brozan.0074-0148
                            (S vyobrazením.) 0074-0148
                2. Obchůzka lucky v Hracholuskách, Protivci a Malém Boru. (Jižní Čechy).0076-0151
                            (S vyobrazením.) 0076-0151
                3. Perychty v Želevicích u Libochovic.0076-0151
                            (S vyobrazením.) 0076-0151
K životopisu sběratele lidového podání V. Krolmusa.0077-0153
Názvy pozemků a poloh v okresu Strakonickém.0078-0156
1. Mikuláši ve Zhoři u Milevska.0079-0157
                            (S vyobrazením.) 0079-0157
                2. Klibna (perechía) ve Zhoři u Milevska.0079-0157
                            (S vyobrazením.) 0079-0157
Čarodejnice na vsi podle nynějšího podání lidového.0080-0159
0081-0162
                Dětské zábavy z Pošumaví.0081-0162
                Kopřivy vařivo a salát. 0081-0162
                Hádce, hádčí0081-0162
                Psychologie pověry0082-0163
                Kunibal.0082-0163
                Prsník.0082-0163
                Jánka0082-0163
                Rašky, ráikovati.0082-0164
                Vavákovy verše o Lomnickém.0082-0164
                Plný rod.0082-0164
                Daktyloskopie vynálezem českým.0082-0164
                Město Bohdaneč — rodištěm Rýbrcoula-Krakonoše ?0082-0164
Směs.0083-0165
                Husy Martinské.0083-0165
                Krempera chodí v Domašlickn0083-0165
                Sv. Mikuláš0083-0165
                Věštba na sv. Ondřeje.0083-0165
                Milostná věštba na sv. Ondřeje.0083-0165
                Třásti plotem na sv. Ondřeje.0083-0165
                Klokavé nebo Movcové báby.0083-0166
                Tříkrálový groš.0083-0166
                Tříkrálová věštba s hrnečky.0083-0166
                Sv. Tomáš obchází v Domažlicku.0083-0166
                Myslivci.0084-0167
                Ke článku »Zázračný list kyrysara Klatovského 1826.0084-0167
                Kulky s hromovým kamenem ulité. 0084-0167
                Odveta neodbytných tuláků.0084-0167
K dějinám českých Adamitů.0087-0174
Perechty, klibny a Tři krále v okolí Milevska.0090-0179
                            (Se 2 vyobrazeními.) 0090-0179
Příspěvek k nářečí středočeskému.0092-0184
Markolt a Nevím v literatuře staročeské.0093-0186
                            Se 6 vyobrazeními. 0093-0186
Pohádky škádlivky.0101-0201
Běs a Běsná.*)0101-0202
Babí večer. Baby jdou!0103-0205
Písničkář František Hais a jeho paměti.0103-0206
»Ruský kříž« v Milivicich.0107-0214
Bukač (fafrnoch).0108-0215
Z výstavy Musea okresu hlineckého.0108-0215
Písně o blahobytu v Americe z r. 1856 a 1858.0110-0219
                I.0110-0219
                II.0110-0220
0111-0221
                Valašská koleda makaronistická.0111-0221
                Nu Tři krále hádání.0111-0221
                Na Tři krále růženec a věštby.0111-0221
Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné.*)0111-0222
                Příspěvky ke slovníku staročeskému z řeči hornické.0111-0222
Slovácké nářečí na Podluží.0113-0226
Pekaři ve Freiberce r. 1640 proti českým koláčům.0116-0231
Příspěvek k dialektu českému na Vysočtě.0116-0232
Kontribucí povolená na sjezdu obecném na Hradě Pražském 1634.0118-0235
Názvy ovoce na Valašsku.0119-0238
Bejčí svatba na Písecku.0120-0239
                            (Sejpka pastýřova.) 0120-0239
Čert v řeči lidu českého.0120-0240
Tanec Bavorák a Hulán na Hořicku.0121-0241
                Mateník.0121-0242
                Hulán.0121-0242
1. Dopis s Brunecku 1909.0122-0243
Přijímání do svazku sousedského na Prachaticku.0122-0244
                Právní zvyk lidový.0122-0244
Mrtvá voda v léčení a čarování.0123-0245
Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0123-0246
Lidové názvy polí na Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku.0132-0264
Pověra o zažehnávání požáru v XVI. století.0133-0266
Otázky a odpovědi.0134-0267
                Biela pečena (játra).0134-0267
                Kardybanik a kopno.0134-0267
                „Chodit na lásku".0134-0267
                Šátek.0134-0268
0134-0268
                Herování masopustni.0134-0268
                Pořekadla a úsloví se Zbirovského kopiáře.0134-0268
                Starodávné rady proti bolestem na prsou.0135-0269
                Slováci v Berlině.0135-0269
Lidové obydlí a jeho kulturně historické vztahy. (S vyobrazeními.) 0135-0270
                Úvod.0135-0270
                I.0136-0271
                II. Stručný historický vývoj příbytku.0136-0272
Karak se Hondza ženil.0138-0276
                Chodská pohádka. (Konec.)0138-0276
Zbojství Jura Janošíka.0142-0283
                Soudní výslech a odsouzení 1713.0142-0283
                Hrdelní proces Jánošíkův.0143-0286
Vlastní životopis Václ. Krolmusa faráře Zvíkoveckého nad Mží.0145-0289
                Z pozůstalosti Fr. H. Štěpánka v Kopanském mlýně.0145-0289
Staročeská rozprávka ze Smyšlenova v Štěbetově pod Klevetovem.0147-0293
Co hanácký hajný vypravoval o hadech.0148-0295
                (Národní dokument.)0148-0295
Pověsti o sv. Vintířovi.0148-0296
                1. Správa obrazu sv. Vintíře.0149-0297
                2. Správa studánky svatovintířské.0149-0298
                3. Někteří příkladové zázrakův »u dobré vody« skrze pomoc svatého Vintíře sběhlých.0149-0298
Klíč svatý, kterým se poklady otvírají.0150-0300
                            Rukopis z r. 1750, majetek M. Soulkové v Kostelci. 0150-0300
Náhrobní nápisy z českých hřbitovů.*) @P@Nápisy ze hřbitova ve Vamberce.0151-0302
                Nápisy ze hřbitova ve Vamberce.0151-0302
                Nápisy ze hřbitova »na Zámečku« u Nového Hradce.0152-0303
                Na kostnici na témž hřbitově.0152-0303
                Ze hřbitova v Písečné.0152-0303
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0152-0304
Michova či Mnichova skála?0154-0308
                Příspěvek ku vznikání pověstí.0154-0308
0155-0309
Stávka v pivovaře Loreckém r. 1716 pro čáry umrlčí hlavou.0159-0318
Lidové rady včelařské.0161-0322
O »zaříkávání« na Zbirovsku.*)0162-0323
Z lidové kuchyně v okolí Nymburka.0162-0324
Obrázky ze života lidu slovenského.0163-0325
                            S 5 vyobrazeními. 0163-0325
Pověsti o císaři Josefovi II.0163-0326
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0166-0332
Jak se má dobývati pokladu.0168-0335
                (Rukopis z r. 1842.)0168-0335
Voračka na Chrudimsku.*!0170-0339
Lidové obydlí a jeho kulturně historické vztahy.0170-0340
                            (S vyobrazeními.) 0170-0340
                III.0170-0340
                Dolnosaský dům.0171-0341
                Dům východoevropský (ruský).0171-0342
Jak sbírám lidovědný materiál se žactvem školy měšťanské.0172-0344
                            Věnováno Phil. Dru. Čeňku Zíbrtovi. 0172-0344
Pověsti o Komárově a Valcleku.0174-0347
Jak poděluji drotary knížkami.*)0175-0349
Píseň o Napoleonovi.0175-0350
Súdobný výrok pezinského senátu, vynesený r. 1656 d. 5. Julia, nad samovražedlnicou zo zúfalstva.0176-0351
                            Z póvodných súdobných aktov. 0176-0351
Lidoví lékaři Pichové (Pechancové) na Hořičkách.0177-0353
0180-0359
0182-0363
K dějinám českého venkova ve století XVII.0183-0366
Řád veselí svatebního.0186-0371
Staročeská sbírka povídek z r. 1580.0188-0376
Příspěvek k nářečí středočeskému.0191-0382
Archivní paběrky k dějinám pověry lidu českého.0192-0384
                1. Čarodějka ve Voděradech 1660.0192-0384
                2. Vytíral koňské žlaby nekřtěnátkem 1661.0192-0384
Nápěvy písní: Jeszcze Polska, Hej Slované a Však jsem to, Jeníčku.0193-0385
Lidové obydlí a jeho kulturně historické vztahy.0194-0388
                            S vyobrazeními. 0194-0388
                IV.0194-0388
                Norský dům.0194-0388
Pověsti o císaři Josefovi II.0196-0391
Rozšíření písní mezi lidem českým.0199-0398
Stará píseň o pruském Bedřichovi.*)0202-0404
Dření žáby o letnicích na Klatovsku.0203-0406
                            S vyobrazením. 0203-0406
Šití košil podle návodu lidového od Václava Al. Pohana 1830.0204-0407
0206-0411
                Proti staročeským jménům křestním. 0206-0411
                Žena má býti a nemá býti jako hlemýžď, ohlas a hodiny.0206-0411
                Pověrečné hašeni ohně, mluveni k ohni.0206-0412
                Das Schlaraffenland — země Satranská.0206-0412
                Pověst o vodníkovi z Jimramovska.0206-0412
Rozšíření písní mezi lidem českým.0207-0414
Obyčeje a zábavy posvícenské ve století XVIII. podle pamětí Fr. Vaváka z Milčic.0214-0428
Poslední pořízení starého Macha ze vsi Pazuchy r. 1583.0218-0436
Obrázky ze života lidu slovenského.0219-0437
                            S 5 vyobrazeními. 0219-0437
Pověsti o císaři Josefovi II.0220-0439
Selský stav v písni r. 1780.0225-0449
Myslivecké kousky.*)0225-0450
Lidové pověry z Mladoboleslavska.0226-0452
Podbrdské »lufty«.0231-0462
                            (Se 45 obrázky.) 0231-0462
Starodávné slovenské obyčeje a pověry včelařské.0232-0463
                Z rukopisu z r. 1762.*)0232-0463
Chůze s králem v Lázu v píseckém kraji r. 1860.*)0233-0465
Zprávy starodávné o čárech a kouzlech.*)0234-0467
Lidové léčení na Valašsku.0236-0472
                Z pozůstalosti M. Václavka.0236-0472
Jak se přijímali cizí do obce. (Jamné 1805.)0238-0475
Staročeská sbírka povídek z r. 1580.0238-0476
                O jedné rozkošné a pyšné kněžně, pro kteroužto pejchu a velikou její rozkoš Pán Bůh ji hrozně pokutoval.0238-0476
                O jednom králi, kterak ho myši s manželkou i s dětmi snědly, a to naň e dopuštění Božího přišlo.0238-0476
                Hrozná a strašlivá hystoriá o třech hráčích0239-0477
                Divné Bosi dopuštění na tanečníky, ze bez mála rok tancovali0239-0478
                Mrtvý leže na márách, posadivše se na nich,0239-0478
                Historiá strašlivá o jednom pastýři, kterýž po smrti vstával, a chodě po vsích dávil sedláky.0240-0479
                Dvě baby čarodějné, před knížetem Českým Vratislavem 0240-0480
                Odkud šlovou páni Krabicové, přečtouce tuto historii vyrozumíš.0240-0480
Staré i nové lidové hádanky české.0241-0481
Stará píseň o velmi zbujně udatném Ondráškovi.0243-0485
                            (»Zpívá se notou hanáckou«. Z Erbenových zápisků.) 0243-0485
Modlitba rolníka r. 1739.0243-0486
Paběrky lidověclné z nejstaršího musejního rukopisného Passionalu.0244-0487
                I.0244-0487
0245-0489
0245-0490
0245-0490