Seznam názvů článků a podčlánků

zobrazit pouze články

Český lid, ročník 20.
  
Na Moravském Slovácku.0013-0025
                            S 21 vyobrazeními. 0013-0025
                A) Okrsky krojů ryze Slováckých.0017-0033
                B) Okrsky krojů Hanšcko-Slováckých.0019-0037
                C) Okrsky krojů Valašsko-Slováckých.0020-0040
Česká světská píseň lidová v XVI. století.0021-0041
                III.0021-0041
K. J. Erbena návštěva za českou písní z nebe do Cech.0022-0044
Hádanky z Valašska.0023-0046
V ovzduší »Babičky« a Jiráskových »U nás« a »Na dvoře vévodském«.0024-0047
                (S 6 vyobrazeními.)0024-0047
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0027-0054
                I.0027-0054
Rozprávka o třech ženách z Frantových Práv @P@v skladbě ovčáka Jiříka Volného (+ 1745).0029-0058
                v skladbě ovčáka Jiříka Volného (+ 1745).0029-0058
Krstiny.0031-0062
                brázek ze Slovenska.0031-0062
Loučení nevěsty.0033-0065
                oučeni nevěsty.0033-0065
Přirozený výklad pověstí o ohnivém draku 1787 a 1818.0033-0066
Říkání v stodole při mlácení.0034-0068
Přijímání za souseda.0035-0069
                Jihočeský právní obřad lidový. @PP@Dle Českého Lidu upravili K. P runer a V. Vilikovský.0035-0069
                            Dle Českého Lidu upravili K. P runer a V. Vilikovský. 0035-0069
                Přijímání za souseda*)0035-0069
                            Hostinský: 0035-0069
                            Konôpka: 0035-0069
                            Hostinský: 0035-0069
                            Konôpka: 0035-0070
                            Hostinský: @BAS@ 0035-0070
                            Konôpka: 0035-0070
                            Hostinský: 0035-0070
                            Všichni: I také vás, ať nikdy nestonáte! 0035-0070
                            Hostinský: 0035-0070
                            Rychtář: @BAS@ 0035-0070
                            Všichni zpívají. 0035-0070
                            Rychtář: 0035-0070
                            C i m b u r a: 0035-0070
                            Rychtář: 0035-0070
                            H a m ák: 0035-0070
                            Cimbura: 0035-0070
                            H a m á k: 0035-0070
                            Všichni: 0035-0070
                            Zežulka: 0035-0070
                            Cimbura: 0035-0070
                            Mika: 0035-0070
                            Mezi sousedy: @BAS@ 0035-0070
                            Cimbura: 0035-0070
                            Sousedé: 0035-0070
                            Kolařík:' 0035-0070
                            C i m b u r a: 0036-0071
                            První soused: @BAS@ 0036-0071
                            Kolařík: 0036-0071
                            Jaroš: 0036-0071
                            Cimbura: @BAS@ 0036-0071
                            Sousedé: 0036-0071
                            Rychtář: 0036-0071
                            Rychtář: 0036-0071
                            C i m b u r a: 0036-0071
                            Rychtář: 0036-0071
                            C i mb u r a: 0036-0071
                            Rychtář: 0036-0071
                            Cimbura: 0036-0072
                            Rychtář: Teď opakuj, co budu předčítat! 0036-0072
                            Rychtář: 0036-0072
                            Sousedé: 0036-0072
                            Rychtář: 0036-0072
                            Sousedé (opakují): 0036-0072
Kramerius a Nejedlý o pověře: Peníze hoří.0036-0072
Z netištěné sbírky moravských písní a říkadel Frant. Bartoše.0037-0074
                Zálety a ženitba.0037-0074
                            Hospoda. 0038-0075
                            Bohatství. 0038-0075
                            Přání. 0038-0076
                            Zvědavost. 0038-0076
                            Fiflena. 0038-0076
                            Při práci. @BAS@ 0038-0076
                            Vojna. 0038-0076
                            Lonkveři. 0038-0076
                            Filosof. 0038-0076
                            V pekle. 0038-0076
Trestání vojákův za starodávna.0038-0076
Časové zprávy.0039-0078
Otázky a odpovědi.0040-0080
Směs.0041-0081
Instrukcí obci Golč. Jeníkovské z r. 1638.0044-0088
                Instrukcí aneb nařízeni, kterak se chovati mají zvláště v povinnostech postavený soudce, jak v obci Jenikovsky, tak i v jiných obcech a všech na panství Jenikovském.0044-0088
Česká světská píseň lidová v XVI. století.0046-0092
                IV.0046-0092
                V.0047-0093
Výzdoba východočeských psaných modliteb.0047-0094
                (Se 46 vyobrazeními.)0047-0094
»Jórtóg« soukennicky v Českém Krumlově.0056-0112
Svatba kněžská z r. 1590.0057-0113
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0057-0114
                II.0057-0114
Upomínky na toleranční patent z Hlinecká ve sbírce Dra. K. V. Adámka.0059-0117
                (Se 2 vyobrazeními.)0059-0117
Život lidu českého na divadle 1785.0061-0122
                První jednáni.0061-0122
                            První výstup. 0061-0122
                            Výstup druhý. 0062-0123
                            Výstup třetí. Hrabě a Jakub. 0062-0124
                            Výstup čtvrtý. Andulka a hrabě. 0063-0125
                            Výstup pátý. Vávra a Mařenka. 0063-0125
                            Výstup šestý. Vávra, vsadu Jakub. 0063-0126
                            Výstup sedmý. 0064-0128
Kočičí bába zažehnává růži.0064-0128
zprávy.0065-0129
Otázky a odpovědi.0066-0131
Směs.0066-0132
Humpolečtí soukeníci dodavatelé bána Jelačiče r. 1848.0068-0136
Revers Petra Skály, školního rektora Vamberskýho r. 1645.*)0070-0139
V stodole na Slovácku.0071-0141
Nová kniha o zimních radovánkách a obřadech lidu českého.0071-0142
                S 9 vyobrazeními.0071-0142
Píseň o blížící se choleře r. 1849.0076-0151
Česká světská píseň lidová v XVI. století.0076-0152
                VI.0077-0153
Praktické použití studia lidového umění.0078-0155
                (Nové hračky Hořického družstva.) @PP@S 24 vyobrazeními.0078-0155
                            S 24 vyobrazeními. 0078-0155
Starobylé přísahy a právní zvyklosti českého lidu.0081-0161
Obrázky z Lašska.0082-0164
Příspěvek k poznání povahy jihočeského lidu v polovici 19. století.0086-0171
Otázky a odpovědi.0088-0176
Směs.0089-0177
»Lidé boží« na Náchodsku.0092-0184
Lidová výzdoba kovářská a kolářská0096-0191
                na moravském Šternbersku.0096-0191
                            (S 23 vyobrazeními.) 0096-0191
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0098-0195
                a) (Originál.)0099-0197
                b) (Variant ze DHnova.)0099-0197
Život lidu českého na divadle 1785.0100-0200
                            Výstup osmý. 0100-0200
                            Výstup devátý. Verunka, Mikeš, předešli. 0101-0201
                            Výstup desátý. Hrabě a Jakub. 0101-0202
                            Výstup jedenáctý. 0101-0202
                            Výstup dvanáctý. 0101-0202
                Druhé jednání.0102-0203
                            První výstup. Hraběnka, na straně Ludvik. 0102-0203
                            Výstup druhý. 0102-0204
                            Třetí výstup. Hraběnka, Mařenka. 0102-0204
                            Výstup čtvrtý. 0102-0204
                            Výstup pátý. Vávra a Mikeš. 0103-0205
                            Výstup šestý. 0103-0206
                            Sedmý výstup. Všecky osoby. 0103-0206
                            Poslední výstup. 0104-0208
Proti pověře o dešti krvavém, sírovém.0105-0209
Hloupý Honza vyhrál princeznu lží.0106-0211
Pohřeb telete pro učarování neúrody a krup r. 1700.0106-0212
Otázky a odpovědi.0110-0219
Směs.0110-0220
Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné.*)0116-0232
                Příspěvky ke slovníku staročeskému z řeči hornické.0116-0232
Slovácké nářečí na Podluží.0118-0236
Pekaři ve Freiberce r. 1640 proti českým koláčům.0121-0241
Příspěvek k dialektu českému na Vysočtě.0121-0242
Kontribucí povolená na sjezdu obecném na Hradě Pražském 1634.0123-0245
Názvy ovoce na Valašsku.0124-0248
Bejčí svatba na Písecku.0125-0249
                (Sejpka pastýřova.)0125-0249
Čert v řeči lidu českého.0125-0250
Tanec Bavorák a Hulán na Hořicku,0126-0251
Mateník.0126-0252
Hulán.0126-0252
Co psali vojáci.*)0127-0253
                1. Dopis s Brunecku 1909.0127-0253
Přijímání do svazku sousedského na Prachaticku.0127-0254
                Právní zvyk lidový.0127-0254
Mrtvá voda v léčení a čarování.0128-0255
Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0128-0256
Lidové názvy polí na Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku.0137-0274
Pověra o zažehnávání požáru v XVI. století.0138-0276
Otázky a odpovědi.0139-0277
Směs.0139-0278
Studie Dra. Fr. Weinera o Vyškovské keramice.0140-0280
                Se 12 vyobrazeními.0140-0280
Pověry a zvyky při prádle.0148-0296
»Lidé boží« na Náchodsku.0149-0297
                Doplněk k článku Dra. Václava Řezníčka.0149-0297
Jak přimrazíš zloděje . . .0150-0300
Julep.0151-0302
                Vzkříšený název staročeský.0151-0302
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0153-0305
                Text Hankův:0153-0306
                Text Konopasilův0153-0306
                a) Hanka:0154-0307
                b) Věstník Poděbradská:0154-0307
                Hanka:0154-0308
                Slavia :0154-0308
Jak stvořil Pánbůh Hanáka.0155-0309
Svatba na Slovensku.0155-0310
Říkadla jarní při otloukání píšťalek.0156-0312
Písně ze Slezska.0157-0313
                Zlé oženění.0157-0313
                            Z Rychvaldu. 0157-0313
                Touha po svobodě.0157-0313
                            Z Orlové. 0157-0313
Živí předpovědači počasů. Čištění a padání hvězd r. 1787.0157-0314
Jména zvířat domácích na Valašsku.0158-0315
Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0159-0318
Zařízení domácnosti ze Žinkovska.0161-0322
Směs.0163-0326
Otázky a odpovědi.0164-0327
Velikonoční obrázky jihočeské z okolí Milevska.0164-0328
                (Se 3 původními vyobrazeními.)0164-0328
                            1. Smrt (líto) ve Velké. 0164-0328
                            2. Řehoři ve Velké u Milevska. 0165-0330
                            3. Květná neděle v Nadějkově u Milevska. 0167-0333
Staročeský obyčej strojiti pečivo: zahrada velikonoční.0167-0334
Loučení Syna Božího s Matkou Marií na Zelený čtvrtek v lidovém obřadu náboženském.0169-0337
Názvy z lidové kuchyně české postní.0170-0339
Děvčátka s kyselem na květnou neděli a klepáč velikonoční s tragačem v Bochoři na Hané. i0170-0340
                (Se 2 původními obrázky.)0170-0340
Výjevy z pražské velikonoční fidlovačky od umělce B. Knüpfera, ve vlnách mořských zahynulého.0171-0341
                (Se 2 původními obrázky.)0171-0341
Večerní modlitba starce.0175-0350
                říspěvek k dialektologickým studiím z Hořčic u Přeštic.0175-0350
Svatojosefská pouť v Praze jindy a nyní.0176-0352
                S vyobrazením.0176-0352
Boží muka a dub u rodiště Jana Žižky.0177-0354
V. Kozmánek skládal lístky na květnou neděli 1650—2.0178-0355
Úřední otázky při zřizování katastru r. 1748.0179-0358
Klapačky a řehtačky velikonoční na Podřipsku.0180-0359
                S 5 vyobrazeními.0180-0359
Ta bestyja šedá, gořalka! . . .0180-0360
                Lidový dokument ze Slovácka.0180-0360
J. A. Komenský, znalec lidového podaní českého.*)0181-0361
Otázky a odpovědi.0185-0370
Směs.0186-0372
Časové zprávy.0187-0374
O pamětech Fr. Haise, pražského kolovrátkáře a písničkáře.*)0188-0376
Lidový kroj na Doudlebsku.0190-0380
                (S vyobrazením.)0190-0380
České vánoční jesle.0192-0383
                (S vyobrazením.)0192-0383
Lidové písně z Českodubska.0193-0386
Hra žebrací, z Polské řeči do češtiny přeložená 1619.0194-0387
                (8 vyobrazením.)0194-0387
J. A. Komenský, znalec lidového podání českého.0195-0389
Lidové nádobí v městském museu v Polné.0200-0400
                S vyobrazením.0200-0400
Stavění máji*) v Třeboni.0201-0401
Janošík a zbojníci.0201-0402
                S vyobrazením.0201-0402
Co psali vojáci.0202-0403
                Dva listy rodáků Humpoleckých ze Tlete války.0202-0403
Směs.0202-0404
Časové zprávy.0203-0405
Houpačka na den sv. Petra a Pavla.0212-0424
Ze života českého učitele na počátku století XIX.0213-0426
Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné.0214-0428
                Příspěvky ke slovníku staročeskému z řeči hornické.0214-0428
Zajímavá novinka z oboru národopisného — (sklenice s ornamentem valašským).0216-0431
                (Se 6 vyobrazeními.)0216-0431
K dějinám prohlášení konstituce na Vorlicku 1848.0217-0433
Rozšíření písní umělých mezi lidem českým.0218-0435
                Hanka:0218-0435
                Var. a.0218-0435
Podivné úly na Slovensku.0220-0439
Svatba na Slovensku.0220-0440
Promluvy na cechovní schůzi krejčovské za starých časů.0221-0442
Proti ohňům svatojanským r. 1794.0222-0444
                S vyobrazením.0222-0444
Pohádka o divokém vepři 1764.0225-0450
Lidové písně z Českodubska.0226-0451
Discursus Lipirona, smutného kavalíra, o lásce r. 1651.0226-0452
Kříž v bukovém poleně, nalezený od Dr. M.Kottnera v Milevsku r. 1911.0232-0463
                (Se 6 vyobrazeními).0232-0463
O bývalých plátýnkářích v Nové Kdýni.*)0233-0465
Jak se píkávalo.0235-0469
Sedlák čerta napálil.0236-0471
Prof. K. Rozuma kresba slovenského džbánku z r. 1731.0236-0472
                (S vyobrazením.)0236-0472
O mocných modlitbách a požehnání proti bouřce.0237-0473
                II..0237-0473
                Písnička v času hřímání a krupobití.0238-0475
Platy žencům, sekáčům a mlatcům v Jaroměři r. 1750.0239-0477
Příspěvek k nářečí středočeskému.0239-0478
Časové zprávy.0240-0480
Otázky a odpovědi.0240-0480
Směs.0241-0481
Na poslední strany XX. ročníku Českého Lidu.0250-0500