Seznam vyobrazení

  
Hanácký kroj. Krasba J. Manesa z let padesátých. nv-0007
Jablunkovský kroj. nv-0008
Česká chalupa na Jubilejní výstavě r. 1891.nv-0009
Chorvatský kroj na Moravě. nv-0013
Táborský kroj. nv-0014
Přadlena. nv-0017
Krajkářka. nv-0018
Dřevěný kostel výstavní dědiny českoslovanské. nv-0020
Stavba rybníku v měsíci listopadu 1894. nv-0022
Stavba opavského statku v měsíci prosinci 1894. Dle fotografie F. Dvořáka, člena K. Č. F. A, nv-0025
Stavba chalupy z jižních Čech v měsíci prosinci 1894. nv-0025
Opona a ornamenty proscenia v budově divadelní. nv-0026
Stavba Staré Prahy v měsíci únoru 1895. nv-0028
Roh šatky polabské. nv-0029
Koutnice z Pardubic.nv-0030
VII. Národopisné sjezdy. nv-0031
Stavba kostelíka sv. Linharta ve Staré Praze v únoru 1895. nv-0032
Pohled na Valašskou osadu. Dle fotografie Hynka Tanouška, Člena K. Č, F. A,nv-0034
Budova divadelní a brána amfitheatru. Dle fotografie H. Janouška, člena K. F. A.nv-0038
OTEVŘENÍ VÝSTAVY. JEJÍ VZHLED. nv-0042
Pohled k „Větrníku" a hradu Kokořínu. nv-0045
Forma pernikářská nv-0046
Povšechný plán Národopisné výstavy českoslovanské. nv-0047
Kreslil Viktor Oliva. nv-0048
Skupina vesnického nábytku v národopisném paláci. nv-0049
Skupina vesnického nábytku v národopisném paláci. nv-0050
Svatebčané z jihočeských Blat. nv-0052
Dřevěná lžíce a skřínka nv-0053
BLATSKÝ KROJ. nv-0054
Pohled na plastickou mapu vlastí lidu ceskoslovanského nv-0059
Forma pernikářská nv-0060
Slovácká chalupa z Tvrdonic (v okolí Břeclavi). nv-0062
Lanžhoťané před žudrem tvrdoňské chalupy nv-0063
Síň tvrdoňské chalupy s kuchyní. nv-0065
Vyšívaný obojek od Lanžhota. nv-0066
DUDÁK A CHODSKÁ SELKA OD ŠUMAVY. nv-0067
Počet porodů. nv-0071
Úmrtnost tuberkulosou. nv-0072
Pohled do oddělení anthropologického. nv-0073
Typy lebek z doby předhistorické. nv-0074
Forma na tlačení koží nv-0075
Forma na tlačení koží nv-0075
Horácký statek ze záp. Moravy. nv-0076
Vnitřek jizby horáckého statku. nv-0079
Vnitřek sednice horáckého statku. nv-0080
Síťkovaná a prosívaná vložka valašská. nv-0081
Iniciála z kancionálu Ml.-Bolesl. nv-0082
Hanácký grunt. nv-0084
Z moravských slavností lidových: Skupina Hanaček z Nákla. nv-0087
Z moravských slavností lidových: Lid na panském. nv-0088
Síťkovaná a prošívaná vložka valašská. nv-0091
Síťkovaná a prošívaná vložka valašská.nv-0092
Vnitřek hanácké sednice. nv-0094
Vyřezávané držátko na pero nv-0095
IDEÁLNÝ POHLED NA NÁRODOPISNOU VÝSTAVU ČESKOSLOVANSKOU. nv-0096
Pohled na náves. nv-0099
Valašská izba. nv-0100
Valaští hudci „na posledním groši". nv-0101
Pás z valašské koutnice. nv-0102
Ploše vyšívaný pás z valašské koutnice.nv-0103
Ruční mlýn z usedlosti valašské. nv-0104
NÁDVOŘÍ STATKU VALAŠSKÉHO. nv-0105
Tvrdoňská jizba. nv-0106
Slovenská búda. nv-0108
Slováci z Nové Vsi u Uh. Hradiště.nv-0109
Slováci z Nové Vsi u Uh. Hradiště.nv-0110
Statek opavský. nv-0113
Jizba statku opavského.nv-0114
Statek lašsko-těšínský. nv-0116
Jizba lašsko-těšínská. nv-0117
kroj nevěsty z plzeňska nv-0118
Oravská chalupa. nv-0119
Jizba chalupy oravské. nv-0120
Kopaničárská chalupa. nv-0121
Jizba kopaničárská. nv-0122
Pohled na kovárnu a cižmanské gazdovství. nv-0123
»Čierná izba« v čičmanském gazdovstvu. nv-0124
Moravští Slováci z Velké nv-0125
Pohled k rybárně a mlýnu. nv-0126
Motiv z koutnice typu polabského. nv-0127
Šalanda v českém mlýně. nv-0128
Pohled na mlýn a jihočeský statek. nv-0129
Sednice jihočeského statku. nv-0130
Chalupa jaroměřská. nv-0131
Sednice jaroměřská. nv-0132
Statek z východních Čech. nv-0133
Sednice východočeského statku. nv-0135
Chodský statek. nv-0137
POHLED NA STATEK CHODSKÝ A TURNOVSKÝ. nv-0143
Stará rychta. nv-0144
Pohled na kostel ze strany západní. nv-0145
Vnitřek kostela. nv-0146
Mohyla. nv-0147
Typ dřevěných staveb z Turnovska. nv-0148
Vyvázání okapu oravského. nv-0149
Model statku ze Slanska. nv-0150
Statek ze Zvole. nv-0151
Větrník z okolí Boleslavi. nv-0152
Bývalá radnice v Železném Brodě. nv-0152
Srub ze Zásmuk. nv-0152
Model a půdorys kostelíku karlovického. nv-0153
Ozdobné linky a iniciala z kancionalu kunětického. nv-0154
Pás východočeský, pavími brky vyšívaný. nv-0155
Děvče z Litomyšlska. nv-0156
Loubek a jehlice do vlasů z Litomyšlska. nv-0157
Přední a zadní strana brusleku litomyšlského. nv-0158
Pavími brky vyšívaný a koží barevně vykládaný pás východočeský. nv-0159
Hlinečanka nv-0160
Děvče z Malé Chýžky nv-0160
Muž z Blat. nv-0161
Žena blatská (v pleně). nv-0161
Mužský kroj z Táborska a »Kozačka«. nv-0162
Děvce z Ruzíně nv-0163
SELKA Z PLZEŇSKA. Studie Aug. Němejce.nv-0164
Mužské kroje chodské: "ženicí kabát", »bílý župan" a kožichy. Kreslil M. Aleš. nv-0165
Kroje chodských žen z Újezda a Dražinova. nv-0166
Kroje z okolí Eipovic u Plzně. nv-0167
Žena z Plasska. nv-0168
Děvce mladoboleslavské jdoucí k muzice. nv-0168
Děvče v šátku karmazínovém z Mladoboleslavska. nv-0169
Nevěsta z Mladoboleslavska. nv-0169
Žena v šátku z Jeníšovic u Turnova. nv-0170
Žena v šátku z Jeníšovic u Turnova. nv-0171
Skupina figurín z oddělení lidové hudby. nv-0172
Plzeňské námluvy. nv-0173
Pasový vzorek z úvodnice valašské. nv-0174
Kroje od Velkého Meziříčí. nv-0176
Figuríny starce a stařeny z Troubska. nv-0177
Vyškovan a Záhorka. nv-0179
Hanácké kroje od Kroměříže (nevěsta z Bezměrova). nv-0180
Hanáci z Křenovic u Kojetína. nv-0181
Valašský párek z Polanky. nv-0183
Kroje valašské z Bernartic u Nov. Jičína, Hodslavic a Veřovic. nv-0184
Kroje valašské z Nedašova, z Kozlovic u Frenštátu a Nov. Hrozenkova. nv-0185
Kroje od Mistřína a nevěsta z Karlina u Kyjova. nv-0187
Před slováckou hospodou. Skupina figurín z moravského Slovácka. nv-0188
Ze slavností lidových: Slovenské děti od Velké na Moravě. nv-0189
Zimní úbor z Nové Vsi u Uh. Ostroha. nv-0190
Zimní úbor z Nové Vsi u Uh. Ostroha. nv-0191
Děvče z Gutsfjeldu u Mikulova. nv-0192
Děvče z Bílovic u Uh. Hradiště. nv-0192
Pásový vzorek z úvodnice valašské. nv-0193
Starý kroj frýdecký.nv-0194
Žena ze Lhotky u Těšína. nv-0195
Forma pernikářská z Jindř. Hradce.nv-0195
Kroje z Dětvy (Zvolenská stol.), z Vydrné a z Maríkové (Trenčanská stol.). nv-0196
Kroje z Vydrné (Trenčanská stol.): mladuchy, mládenci, panny a žena. nv-0199
Děvce v kožichu ze Staňkovic. nv-0200
Mladucha z Nimnic. nv-0201
Skupina figurín uherských Slováků z Lehotky, Vel. Mihalovec, Piešťan. nv-0204
Skupina figurin uherských Slováků. nv-0208
Skupina figurin uherských Slováků. nv-0209
Průmysl dřevorubců čerchovských. nv-0211
Orání nákolesníkem v Prachensku. nv-0212
SELKA LITIČANKA. nv-0213
Hakování v Krkonoších. nv-0214
Předměty z valašského salašnictví. nv-0216
Forma pernikářská s krojovou figurou XVII. stol. ze Semil.nv-0217
Forma pernikářská s krojovou figurou XVII. stol. ze Semil.nv-0218
Štít oravské chalupy. nv-0219
Alšův ornament nade vchodem koncertní síně. nv-0220
»Mudiny« z hadrů. nv-0221
Smrtholka z Horácka. nv-0222
Dětské hračky. nv-0223
Ze slavností lidových: Hanácká svatba. nv-0225
Jízda králů. nv-0226
Přástky na Domažlicku. nv-0229
Ostatkové právo na Hané. nv-0230
Slováčtí pastuši jako sv. tři králové. nv-0231
Bača oheň rozdělávající, nv-0232
Praskač a roubíky řezané i olovem vybíjené.nv-0233
HANÁCKÝ ŽENICH S NEVĚSTOU. nv-0234
Intarsie ze sekretáře bydžovského. nv-0235
Snímek rukopisu Univ. knihovny z konce XV. století: nápěv písně »Proč kalina v struze stojí?« nv-0236
Pohled do oddělení lidové písně, hudby a tance. nv-0243
Sbírka valašských hudebních nástrojů a písní. nv-0245
Forma pernikářská z Jindř. Hradce r. 1763.nv-0247
Psané a ozdobené modlitební knížky české. nv-0249
Pohled do oddělení literatury lidové. nv-0251
Baroková mříž z výstavky města Prahy. nv-0252
Slanský pavilon. nv-0253
Selská světnice slanská. nv-0254
Městská světnice slanská. nv-0255
Výstavka vysocká. nv-0256
Vnitřek světnice hořické. nv-0258
Výstavka turnovská. nv-0259
Kout světnice z Mladoboleslavska. nv-0262
Výstavka chrudimská. nv-0266
Vnitřek z výstavky lounské. nv-0267
Košík z Litomyšlska.nv-0270
Košík z Litomyšlska. nv-0271
VALAŠSKÝ HUDEC OD VSETÍNA. nv-0275
Krajinská výstavka hlinecká. nv-0276
Krajinská výstavka horácká. nv-0279
Figuríny ženicha a nevěsty v brněnské výstavce „Vesny". nv-0280
Krajinská výstavka přerovská. nv-0282
Kolébka Palackého ve výstavce valašské. nv-0283
Pasekářská izba valašská. nv-0284
Slovenská izba z Velké. nv-0286
Oddělení Čechů dolnorakouských. nv-0288
PORTÁŠ A ZEMAN VALAŠSKÝ. nv-0292
Exposice děl Wagnerových v oddělení Čechů vídenských. nv-0293
Kostel a farma na výstavě národopisné. nv-0301
Residence americká na výstavě národopisné. nv-0305
Hliněná mísa česká modře polévaná, s rýpanými ornamenty.nv-0312
Část renaissančního rámu z kaple doudlebské. nv-0313
Půdorys národopisného paláce s vyznačeným oddělením památek práce výtvarné. nv-0314
Vyšívky české: Náchodsko. nv-0316
Vyšívky české: Turnovsko. nv-0317
Vyšívky slezské. nv-0320
Vyšívky hanácké. nv-0321
Vyšívky moravsko-slovenské. nv-0324
Vyšívky uhersko-slovenské. nv-0326
Vyšívky uhersko-slovenské. nv-0327
Mrežka ocielkavá z Velkého Hontu (Uh. Slovensko). nv-0329
Krajka šušelová od šatky z Velké (Morava).nv-0329
Čipka od kútní plachty (Nitransko), mřížka od úvodnice (Uh. Ostroh), krajka z vyšívky hanácké, krajka nitěná vyšíváním zdobená, nv-0330
Krajka »slezská« (Vamberk), krajka z hanáckého límce, krajka od čepečku (střední Čechy), čipka, husty ohráblo (Velký Hont). nv-0331
Čipka od šatky. nv-0332
Krajka od lanžhotské šatky. nv-0332
Krajka zlatá, pražská. nv-0333
Forma pernikářská z Jindř. Hradce.nv-0333
Gothická lavice kutnohorská. nv-0334
Skupina židlí s lenochy ploše vyřezávanými. nv-0335
Kolébka s prádelníkem. nv-0335
Modrá almara semilská. nv-0336
Skupina kolovratů a kuželů. nv-0336
POHLED S GALERIE DO ODDĚLENÍ CENNÉ PRÁCE VÝTVARNÉ.nv-0337
Skupina řezeb a nábytku v oddělení památek práce výtvarné v paláci Národopisném. nv-0338
Almara turnovská, leštěná a malovaná. nv-0339
Pardubická skříň barokní. nv-0339
Malovaná truhla novobydžovská. nv-0339
Skupina nábytku leštěného v oddělení cenné práce výtvarné. nv-0340
Truhla novobydžovská, vodňanská a přeloučská. nv-0341
Empirový sekretář. nv-0341
Koutní cínovník příbramský. nv-0341
Modletická skřínka na skvosty. nv-0342
Skřínka perletí vykládaná. nv-0342
Postel rokoková. nv-0343
Baroková kolébka. nv-0343
Renaissanční lavice kutnohorská.nv-0344
Gotická socha sv. Kateřiny z kláštera ročovského. nv-0345
Gotická socha sv. Barbory z kláštera ročovského. nv-0345
Sv. Vojtěch. nv-0346
Sv. Ludmila. nv-0346
Soška sv. Šebestiana z kláštera Strahovského. nv-0346
Forma pernikářská s krojovou figurou XVII. stol. z České Třebové. nv-0347
Řezané ferule cechovní z roku 1565, 1625, 1780. nv-0347
Forma pernikářská s krojovou figurou XVII. stol. z České Třebové. nv-0348
Vzkříšení. Antifonář hradecký. nv-0349
BRAUNŮV DŘEVĚNÝ MODEL SKUPINY SV. LUITGARDY. nv-0350
Posvěcení chrámu: Antifonář hradecký. nv-0351
Sbor literátský z kancionálu hradeckého. nv-0352
Ukázka vazby barokní. nv-0353
Slovenský džbánek nv-0354
Džbán cechu soustružnického z Morkovic z roku 1787. nv-0355
Talíř modře malovaný mladšího rázu vyškovského. nv-0356
Talíř modře malovaný mladšího rázu vyškovského. nv-0356
Džbány s růžemi ze střední Moravy. nv-0356
Džbány původu moravského nebo slovenského z roku 1674, 1714, 1702. nv-0357
Toufarový obrázek slovenský, původem z Dobré Vody.nv-0358
VZORY STARÉ ČESKÉ KERAMIKY nv-0359
Olejník z roku 1676. nv-0360
Skupina broušených pohárů ze XVII. a XVIII. století. nv-0361
Sklenice a džbánky kácovské. nv-0362
Gotický zámek z musea města Prahy. nv-0363
Vývěsní štít kovářský. nv-0363
Gotická truhla z kostela sv. Vojtěcha v Praze. nv-0364
Renesanční truhla z Kutné Hory. nv-0364
Barokový kříž z Klecan u Prahy. nv-0365
Barokový kříž z Jindř. Hradce. nv-0365
Rokokový kříž z předešlého století.nv-0365
Skupina zvonků a hmoždířů. nv-0366
Křtitelnice z kostela sv. Rocha na Volšanech z roku 1595. nv-0367
Cínový svícen z Klementina. nv-0367
Cínový svícen z roku 1681. nv-0367
Cínový talíř z roku 1660. nv-0368
Cínový talíř z roku 1697. nv-0368
Skupina konvic cínových. nv-0368
Tepaný rám z konce XVI. stol. nv-0369
Gotické klepadlo z Kutné Hory. nv-0369
Antependium z chrámu sv. Barbory na Horách Kutných. nv-0370
Berla Rajhradská. nv-0372
Bohoslužebné náčiní gotické. nv-0374
Bohoslužebné náčiní renesanční a barokové. nv-0375
Stříbrné roucho tepané z kláštera Ročovského. nv-0376
Vidlicový kříž z kasule Rokycanské. nv-0377
Kříž z kasule Budějovické. nv-0378
Kasule z chrámu sv. Mikuláše v Menším Městě Pražském. nv-0379
Kasule Bartošovická. nv-0380
Románské monile z rukavice sv. Vojtěcha.nv-0380
Iniciálka z kroniky Beckovského. nv-0381
Památky po sv. Vojtěchu, drátěná košile sv. Václava a ornát bl. Sarkandra z r. 1583. nv-0382
Rukopis sv. Vojtěcha. nv-0382
Kazatelna sv. Methoda. nv-0383
Pohled do oddělení církve katolické. nv-0384
Blahoslavená Anežka Česká. nv-0386
Blahoslavená Anežka česká nv-0387
Gotická socha Madonny. nv-0388
České Madonny. nv-0389
Ukázky náboženských medailií. nv-0391
SV. VÁCLAV. nv-0393
Skládací oltáříky. nv-0394
Snímek listu Starého zákona z r. 1404.nv-0395
List z Bible Svatováclavské.nv-0396
Sv. Václav v missálu Olomouckém z r. 1507.nv-0397
Vyobrazení sv. Patronů českých v missálu Pražském z r. 1522. nv-0398
Titulní list Biblí Zlaté z roku 1543. nv-0401
Ukázka z kroniky Beckovského. nv-0402
Antependium z Kutné Hory.nv-0403
Titulní list Biblí Kralické.nv-0404
Model chrámu tolerančního ve Veselí na Moravě.nv-0406
Model zvonění beze zvonů. nv-0407
Vyšívané pohřební štíty pořádkův pražských.nv-0408
Alšův ornament na domě »V ráji«. nv-0409
Stará Praha: Pohled k Velkému náměstí.nv-0410
Vchod do Staré Prahy. nv-0411
Pohled ze Staré Prahy: strana západní.nv-0412
Alšova freska na domě »V ráji« do ulice Karlovy. nv-0413
Dům »U černého beránka«. nv-0415
Kostel sv. Linharta.nv-0416
Lékárna "U anděla" v Staré Praze. nv-0419
Staročeská kuchyň měšťanská v Staré Praze. Dle skutečnosti kreslil K. Špillar. nv-0420
Žernosecká vinárna v domě »U lilie«. nv-0422
Stará Praha: Pohled k Linhartskému náměstí.nv-0423
Pravěk v pavilonu města Prahy.nv-0424
Ukázka kachlů. nv-0425
Skřínky cechovní.nv-0425
Oddělení pořádkův pražských. Dle fotografie J. Vilíma,nv-0426
Oddělení církevní. nv-0427
Oddělení historické. nv-0428
Oddělení památek stavitelských a model Hradiště hory Tábor v paláci národopisném.nv-0429
JÍZDA KRÁLŮ Z VLČNOVA. Obraz Jožky Úprky.nv-0432
Pohled do oddělení »Pravěku zemí českých«. nv-0433
Skupina předhistorické keramiky české. nv-0435
Opěradlo gotické lavice z pavilonu města Prahy. nv-0436
Síň Fr. L. Čelakovského. nv-0444
Síň F r. Palackého. nv-0445
Síň J. Jungmanna. nv-0448
Síň J. Ev. Purkyně. nv-0449
Pokojík Klicperův. nv-0456
Pokojík Tylův. nv-0457
SLOVÁCKÁ DĚVČATA Z UH. HRADIŠTĚ. Dle obrazu Jožky Úprky.nv-0461
Jeviště společnosti Kullasovy z r. 1862. nv-0462
Z Jindř. Hradce.nv-0463
Mapa literátských bratrstev. Sestavil a navrhl Karel Konrád.nv-0466
Rukopis Františka Škroupa.nv-0467
Slavíkův rukopis z památníku Láborova. nv-0468
Skříň Dvořákova. Skříň Smetanova. Hudební nástroje. nv-0469
SLOVÁCKÁ NEVĚSTA Z VELKÉ U STRÁŽNICE Dle akvarelu V. K. Maška.nv-0470
Skříň Bendlova. Skříň Fibichova. Skříň Dvořákova. nv-0471
Forma pernikářská z Jindř. Hradce.nv-0477
Pohled na část Slavínu paedagogického. nv-0478
Titulní list České Didaktiky; snímek rukopisu J. A. Komenského. nv-0479
Kohoutek, nv-0481
Kohoutek. nv-0481
Titulní list prvého českého časopisu učitelského. nv-0481
Diagram o počtu a kategoriích českého učitelstva.nv-0482
Kartogram jednot učitelských v zemích koruny české. nv-0483
Ukázka z fysikálního kabinetu J. Kliky. nv-0484
J. Kliky a F. Štolby přenosná laboratoř. nv-0485
Ženské ruční práce v oddělení školském. nv-0487
Stará školní světnice ve statku turnovském. nv-0491
Plánek pavilonu školství obecného a měšťanského.nv-0492
Opěradlo lavice gothické z výstavy musea města Prahy. nv-0493
Pohled do oddělení studentského. nv-0499
I. Universita. nv-0501
Fakulta lékařství a technici. nv-0502
SLOVENŠTÍ KOPANIČÁŘI OD ST. HROZÉNKOVA NA MORAVĚ. nv-0503
Plán jezů a mlýnů šítkovských. nv-0507
Oddělení právnické. nv-0510
Mřížka kovaná ze XVI. stol.nv-0511
Struhátko na tabák (z Polné). nv-0512
Kupecký krám ze XVII. století. nv-0513
SLOVENSKÝ ŠOHAJ Z DĚTVY. nv-0520
Budova moderního průmyslu. nv-0521
Zámky a klepadla (z XV. a XVII. stol.).nv-0522
Zařízení cukrovaru hraběte Canala nv-0525
Výroba cukru na počátku tohoto století v Kanálce.nv-0525
Řezaná forma na perník z Příbrami. nv-0527
Plakát Národopisné výstavy českoslovanské. Maloval prof. Vojt. Hynais.nv-0528
Pobití Sasíků (dolní část obrazu dioramatu v paviloně turistů).nv-0530
»Hold kmenů českoslovanských«. Živý obraz v paláci Národopisném, uspořádaný u příležitosti návštěvy J. c. a k. Výsosti arciv. Karla Ludvíka.nv-0533
Pohled od pavilonu turistů k síni koncertní a pavilonu vinohradskému. nv-0535
Plzeňská svatba. nv-0537
Lidové slavnosti moravské: Hody z Troubska. nv-0539
Lidové slavnosti moravské: »Královničky« nv-0541
Jízda slováckých králů, před výjezdem z ostrova Žofínského. nv-0544
Proudy světelné fontány. nv-0545
Šachový turnaj.nv-0548
Sv. Václav. Dle modelu prof. St. Suchardy. nv-0549
Sousoší tančících Lanžhoťanů z pálené hlíny nv-0553
Medaille Národopisné výstavy českoslovanské (líc). nv-0556
Medaille Národopisné výstavy českoslovanské (rub). nv-0557
Diplom Národopisné výstavy českoslovanské. nv-0561
Alšův ornament z koncertní síně.nv-0568
VALAŠSKÁ USEDLOST, SUŠÍRNA, KOVÁRNA, ZVONIČKA, KOLIBA A STUDNA Z VALAŠSKÉ OSADY. nv-0569
HOSPODA A PILA Z VALAŠSKÉ OSADY. nv-0570
STATEK JIHOČESKÝ. nv-0570
HORÁCKY STATEK nv-0571
STATEK Z VÝCHODNÍCH ČECH. nv-0572
CHALUPA LAŠSKO-TĚŠÍNSKÁ. nv-0573
STATEK Z OKOLÍ TURNOVA. nv-0574
DŘEVĚNÝ KOSTEL V DĚDINĚ NA N. V. Č. Navrhl a provedl architekt Eduard Sochor.nv-0575
CHODSKÝ STATEK. nv-0576
MLÝN. nv-0576
STATEK OPAVSKÝ. nv-0577
GAZDOVSTVO Z ČICMAN. nv-0577
HANÁCKÝ GRUNT. nv-0578
PŮDORYSY MODELŮ LIDOVÝCH STAVEB NA N. V. Č. V PRAZE 1895.nv-0579
P nv-0618